Адресар медија

Редакције:
 
НИП "Зрењанин" АД
Краља Петра I 2/III
Редакција: 023/536-730
Маркетинг: 023/562-983
Шалтер малих огласа (Културни центар Зрењанина): 023/561-909
Фаx: 023/562-406                  
www.listzrenjanin.com         
  
ЈП "Радио Зрењанин" 
Народне омладине 1 - Културни центар Зрењанина
Редакција: 023/535-498,   
Студио: 023/530-345
 
РТВ "Сантос" 
Коче Коларова 29         
Редакција: 023/510-222;  580-660;  530-555
Факс: 023/510-333
www.santosrtv.net                    
е-маил: santos@zrlocal.net
 
"КТВ Зрењанин"
Цара Душана 23     
Редакција: 023/569-767
Студио 1: 023/589-300
Студио 2: 023/523-631
Фаx 023/535-354
www.ktv.rs           
е-маил: ktvzr@beotel.net

Градски Интернет портал
www.iloveZrenjanin.com

Progressive Media doo
Јеврејска 3, Зрењанин
Контакт телефон : 069.505.6.606                 
редакција: ilovezrenjanin@gmail.com
 
 
Дописништва:
 
Радио-телевизија Србије РТС - дописништво Зрењанин 
Краља Александра I Карађорђевића 2/X
Редакција: 023/534-566; 536-413
 
Радио-телевизија Војводине РТВ - дописништво Зрењанин
Краља Александра I Карађорђевића 2/IX
Тел: 023/510-784 
е-маил: hdfilm@gmail.com
 
Новинска агенција  "Тањуг"
Краља Александра I Карађорђевића 30  
Дописник Милорад Савић
Тел: 023/564-263  
Фаx: Тањуг Београд 011/187-094, 181-177  
е-маил: tanjugzr@gmail.com
 
Новинска агенција "БЕТА"
Дописник: Љиљана Ступар
Тел: 064/033-5162    
 
Лист "Вечерње новости"
Дописник Слободан Пашић  
 
Лист "Политика"
Дописник Ђуро Ђукић
 
Лист "Данас"  
Дописник Мирослава Пудар
е-маил: danaszr@beotel.net
 
Лист "Press"     
Дописник Јелица Војнов      
е-маил: jelenzr@yahoo.com
 
Лист "Magýаr Szo" 
Дописник Иштван Кечкеш
 
Лист "Дневник"
Трг слободе 5
Тел: 023/582-950;  063/398-661
Дописник Жељко Балабан
е-маил: dnevnikzr@gmail.com