Адресар месних канцеларија и месних заједница

Градске месне заједнице:
 

Месна заједница "Центар"
Трг др Зорана Ђинђића 3
Зрењанин
Тел: 023/561-564
 
 Месна заједница "Граднулица"
Цара Душана 111
Зрењанин
Тел: 023/565-516
 
Месна заједница "Сава Ковачевић"
Др Михајла Предића 19
Зрењанин
Тел: 023/3548-954
 
Месна заједница "Вељко Влаховић"
Булевар Вељка Влаховића 14
Зрењанин
Тел: 023/562-812
 
Месна заједница "Соња Маринковић"
Булевар Вељка Влаховића 14
Зрењанин
Тел: 023/536-114
 
Месна заједница "Доља - Црни шор"
Томићева 47а
Зрењанин
Тел: 023/546-810
 
Месна заједница "Зелено поље"
Барањска 18
Зрењанин
Тел: 023/548-210
 
Месна заједница "Шумица"
Топличина 27
Зрењанин
Тел: 023/535-967
 
Месна заједница "Жарко Зрењанин"
Жарка Зрењанина 29
Зрењанин
Тел: 023/561-602
 
Месна заједница "Доситеј Обрадовић"
Трг Доситеја Обрадовића бб
Зрењанин
Тел: 023/543-448
 
Месна заједница "Никола Тесла"
Иве Лоле Рибара 19
Зрењанин
Тел: 023/561-053
 
Месна заједница "Берберско - болница"
Др Васе Савића 4
Зрењанин
Тел: 023/562-684
 
Месна заједница "Мала Америка"
Кеј 2. октобра 17
Зрењанин
Тел: 023/561-930
 
Пријемна канцеларија Мужља
Мађарске комуне 59
23206 Мужља
Тел: 023/315-0326
Месна заједница "Мужља"
Мађарске комуне 59
Тел: 023/540-498
 
Сеоске месне канцеларије и месне заједнице:
 
Месна канцеларија Арадац
Трг палих бораца 1
Тел: 023/315-0332
23207 Арадац
Месна заједница "Арадац"
Трг палих бораца 1
Тел: 023/887-823
  
Месна канцеларија Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 20
23242 Банатски Деспотовац
Тел: 023/315-0353
Месна заједница "Банатски Деспотовац"
Трг Душана Ћубића 21
Тел: 023/3879-012
 
Месна канцеларија Бело Блато
Бенешова 12
23205 Бело Блато
Тел: 023/315-0286
Месна заједница "Бело Блато"
Иве Лоле Рибара 15
Тел: 023/889-931
 
Месна канцеларија Ботош
Тозе Марковића 75
23243 Ботош
Тел: 023/315-0288
Месна заједница "Ботош"
Тозе Марковића 75
Тел: 023/877-111
 
Месна канцеларија Елемир
Жарка Зрењанина 49
23208 Елемир
Тел: 023/315-0325
Месна заједница "Елемир"
Жарка Зрењанина 49
Тел: 023/737-730; 738-208
 
Месна канцеларија Ечка
Маршала Тита 28
23203 Ечка
Тел: 023/315-0334
Месна заједница "Ечка"
Маршала Тита 28
Тел: 023/3881-210
 
Месна канцеларија Јанков Мост
Земљорадничка 7
23202 Јанков Мост
Тел: 023/315-0327
Месна заједница "Јанков Мост"
Земљорадничка 7
Тел: 023/3894-080
 
Месна канцеларија Клек
Васе Мискина 43
23211 Клек
Тел: 023/315-0329
Месна заједница "Клек"
Васе Мискина 43 
Тел: 023/891-202
 
Месна канцеларија Книћанин
Војводе Стевана Книћанина 80
Тел: 023/315-0348
23265 Книћанин
Месна заједница "Војвода Стеван Книћанин"
Карађорђева 12 
Тел: 023/867-008
 
Месна канцеларија Лазарево
Иве Лоле Рибара 51
23241 Лазарево
Тел: 023/315-0330
Месна заједница "Лазарево"
Иве Лоле Рибара 51
Тел: 023/896-615
 
Месна канцеларија Лукићево
Бирчанинова 44/а 
23261 Лукићево
Тел: 023/315-0335
Месна заједница "Лукићево"
Бирчанинова 44/а 
Тел: 023/875-027
 
Месна канцеларија Лукино Село
Маршала Тита 50
23224 Лукино Село
Тел: 023/3885-050
Месна заједница "Лукино Село"
Маршала Тита 50 
Тел: 023/3885-010
 
Месна канцеларија Меленци
Српских владара 64
23270 Меленци
Тел: 023/315-0287
Месна заједница "Меленци"
Српских владара 64
Тел: 023/741-000 
 
Месна канцеларија Михајлово
Киш Ференца 92
23202 Михајлово
Тел: 023/315-0328
Месна заједница "Михајлово"
Киш Ференца 92 
Тел: 023/3894-027
 
Месна канцеларија Орловат
Трг Маршала Тита 2
23263 Орловат
Тел: 023/315-0285
Месна заједница "Орловат"
Трг Маршала Тита 2 
Тел: 023/873-315
 
Месна канцеларија Перлез
Светосавска 14
Тел: 023/315-0347
23260 Перлез
Месна заједница "Перлез"
Жарка Зрењанина 5
Тел: 023/3813-045
 
Месна канцеларија Стајићево
Милинка Ђорђевића 27
23204 Стајићево
Тел: 023/315-0333
Месна заједница "Стајићево"
Милинка Ђорђевића 25 
Тел: 023/884-031
 
Месна канцеларија Тараш
Маршала Тита 57
23209 Тараш
Тел: 023/315-0324
Месна заједница "Тараш"
Маршала Тита 57
Тел: 023/3735-520 
 
Месна канцеларија Томашевац
Трг слободе 5
23262 Томашевац
Тел: 023/315-0218
Месна заједница "Томашевац"
Трг слободе 5
Тел: 023/871-055
 
Месна канцеларија Фаркаждин
Трг ослобођења 1
23264 Фаркаждин
Тел: 023/315-0422
Месна заједница "Фаркаждин"
Трг ослобођења 17
Тел: 023/868-006 
 
Месна канцеларија Чента
Чарнојевићева 12
23264 Чента
Тел: 023/315-0331
Месна заједница "Чента"
Чарнојевићева 12
Тел: 023/899-013
 
Месна заједница "Златица"
Главна 12
23266 Златица
Тел: 023/898-110