Адресар месних канцеларија и месних заједница

 

Градске месне заједнице:
 

Месна заједница "Центар"

Трг др Зорана Ђинђића 3

Зрењанин

Тел: 023/561-564

 

 Месна заједница "Граднулица"

Цара Душана 111

Зрењанин

Тел: 023/565-516

 

Месна заједница "Сава Ковачевић"

Др Михајла Предића 19

Зрењанин

Тел: 023/3548-954

 

Месна заједница "Вељко Влаховић"

Булевар Вељка Влаховића 14

Зрењанин

Тел: 023/562-812

 

Месна заједница "Соња Маринковић"

Булевар Вељка Влаховића 14

Зрењанин

Тел: 023/536-114

 

Месна заједница "Доља - Црни шор"

Томићева 47а

Зрењанин

Тел: 023/546-810

 

Месна заједница "Зелено поље"

Барањска 18

Зрењанин

Тел: 023/548-210

 

Месна заједница "Шумица"

Топличина 27

Зрењанин

Тел: 023/535-967

 

Месна заједница "Жарко Зрењанин"

Жарка Зрењанина 29

Зрењанин

Тел: 023/561-602

 

Месна заједница "Доситеј Обрадовић"

Трг Доситеја Обрадовића бб

Зрењанин

Тел: 023/543-448

 

Месна заједница "Никола Тесла"

Иве Лоле Рибара 19

Зрењанин

Тел: 023/561-053

 

Месна заједница "Берберско - болница"

Др Васе Савића 4

Зрењанин

Тел: 023/562-684

 

Месна заједница "Мала Америка"

Кеј 2. октобра 17

Зрењанин

Тел: 023/561-930

 

Пријемна канцеларија Мужља

Мађарске комуне 59

23206 Мужља

Тел: 023/315-0326

Месна заједница "Мужља"

Мађарске комуне 59

Тел: 023/540-498

 

Сеоске месне канцеларије и месне заједнице:

 

Месна канцеларија Арадац

Трг палих бораца 1

Тел: 023/315-0332

23207 Арадац

Месна заједница "Арадац"

Трг палих бораца 1

Тел: 023/887-823

  

Месна канцеларија Банатски Деспотовац

Трг Душана Ћубића 20

23242 Банатски Деспотовац

Тел: 023/315-0353

Месна заједница "Банатски Деспотовац"

Трг Душана Ћубића 21

Тел: 023/879-012

 

Месна канцеларија Бело Блато

Бенешова 12

23205 Бело Блато

Тел: 023/315-0286

Месна заједница "Бело Блато"

Иве Лоле Рибара 15

Тел: 023/889-931

 

Месна канцеларија Ботош

Тозе Марковића 75

23243 Ботош

Тел: 023/315-0288

Месна заједница "Ботош"

Тозе Марковића 75

Тел: 023/877-111

 

Месна канцеларија Елемир

Жарка Зрењанина 49

23208 Елемир

Тел: 023/315-0325

Месна заједница "Елемир"

Жарка Зрењанина 49

Тел: 023/737-730; 738-208

 

Месна канцеларија Ечка

Маршала Тита 28

23203 Ечка

Тел: 023/315-0334

Месна заједница "Ечка"

Маршала Тита 28

Тел: 023/881-210

 

Месна канцеларија Јанков Мост

Земљорадничка 7

23202 Јанков Мост

Тел: 023/315-0327

Месна заједница "Јанков Мост"

Земљорадничка 45

Тел: 023/3894-080

 

Месна канцеларија Клек

Васе Мискина 43

23211 Клек

Тел: 023/315-0329

Месна заједница "Клек"

Васе Мискина 43/а 

Тел: 023/891-202

 

Месна канцеларија Книћанин

Војводе Стевана Книћанина 80

Тел: 023/315-0348

23265 Книћанин

Месна заједница "Војвода Стеван Книћанин"

Карађорђева 14 

Тел: 023/867-008

 

Месна канцеларија Лазарево

Иве Лоле Рибара 51

23241 Лазарево

Тел: 023/315-0330

Месна заједница "Лазарево"

Иве Лоле Рибара 51

Тел: 023/896-615

 

Месна канцеларија Лукићево

Бирчанинова 44/а 

23261 Лукићево

Тел: 023/315-0335

Месна заједница "Лукићево"

Бирчанинова 44/а 

Тел: 023/875-027

 

Месна канцеларија Лукино Село

Маршала Тита 50

23224 Лукино Село

Тел: 023/3885-050

Месна заједница "Лукино Село"

Маршала Тита 50 

Тел: 023/3885-010

 

Месна канцеларија Меленци

Српских владара 64

23270 Меленци

Тел: 023/315-0287

Месна заједница "Меленци"

Српских владара 64

Тел: 023/741-000 

 

Месна канцеларија Михајлово

Киш Ференца 92

23202 Михајлово

Тел: 023/315-0328

Месна заједница "Михајлово"

Киш Ференца 92 

Тел: 023/3894-321

 

Месна канцеларија Орловат

Трг Маршала Тита 2

23263 Орловат

Тел: 023/315-0285

Месна заједница "Орловат"

Трг Маршала Тита 2 

Тел: 023/873-315

 

Месна канцеларија Перлез

Светосавска 14

Тел: 023/315-0347

23260 Перлез

Месна заједница "Перлез"

Жарка Зрењанина 5

Тел: 023/3813-933

 

Месна канцеларија Стајићево

Милинка Ђорђевића 27

23204 Стајићево

Тел: 023/315-0333

Месна заједница "Стајићево"

Милинка Ђорђевића 27 

Тел: 023/884-031

 

Месна канцеларија Тараш

Маршала Тита 57

23209 Тараш

Тел: 023/315-0324

Месна заједница "Тараш"

Маршала Тита 57

Тел: 023/3735-520 

 

Месна канцеларија Томашевац

Трг слободе 5

23262 Томашевац

Тел: 023/315-0218

Месна заједница "Томашевац"

Трг слободе 5

Тел: 023/871-055

 

Месна канцеларија Фаркаждин

Трг ослобођења 1

23264 Фаркаждин

Тел: 023/315-0422

Месна заједница "Фаркаждин"

Трг ослобођења 17

Тел: 023/868-006 

 

Месна канцеларија Чента

Чарнојевићева 12

23264 Чента

Тел: 023/315-0331

Месна заједница "Чента"

Чарнојевићева 12

Тел: 023/899-013

 

Месна заједница "Златица"

Главна 18

23266 Златица

Тел: 023/898-110