Просечна старост

 

Просечна старост становништва, индекс старења и очекивана дужина живота живорођених у Војводини

 

Година

Просечна старост становништва

Индекс старења становништва

Очекивана дужина живота

укупно

мушко

женско

укупно

мушко

женско

мушке деце

женске деце

1953

31.3

30.3

31.6

31.0

25.6

36.5

59.8

61.9

1961

32.3

31.2

33.3

35.9

30.1

42.0

64.5

69.4

1971

34.6

33.4

35.7

49.5

42.3

56.9

65.9

72.1

1981

36.2

34.8

37.4

55.7

45.7

66.3

67.0

73.6

1991

37.5

36.0

38.9

69.3

55.6

83.8

66.3

73.5

2001

39.6

38.1

41.1

93.1

75.5

111.4

67.9

73.5

2002

39.7

38.2

41.1

93.2

75.7

111.6

68.3

74.2

2003

39.8

38.2

41.8

93.2

75.6

111.6

68.6

74.5

2004

39.9

38.4

41.4

93.5

75.7

112.2

68.2

74.6

2005

40.1

38.5

41.5

93.7

75.6

112.6

68.2

74.6

2006

40.2

38.7

41.7

94.7

76.3

114.0

68.9

75.2

2007

40.4

38.8

41.9

96.8

78.1

116.5

69.1

75.5

2008

40.6

39.0

42.1

99.7

80.6

119.8

69.7

75.6