Излетишта на Тиси

Река Тиса, најдужа притока Дунава, након тока кроз пет европских држава, улива се у Дунав на територији града Зрењанина, недалеко од насеља Книћанин, и својом левом обалом чини западну границу градске територије у дужини од чак 50 километара. На овом делу њеног тока, смештена у густој шуми, постоје два уређена купалишта с пратећим садржајима – "Бабатово" и "Жабаљски мост". Купалиште "Бабатово" удаљено је 15 километара од Зрењанина, 4,5 км од насељеног места Елемир и 3 км од места Тараш и, осим купања, нуди могућност бављења спортом и рекреацијом, а гости предах могу потражити и у истоименом ресторану. 
 
 
 
 
Излетиштем "Жабаљски мост", лоцираном на 13 км западно од града, поред магистралног пута Зрењанин – Нови Сад, управља Јавно предузеће “Градска стамбена агенција” Зрењанин. Уз купалиште са талпом и базеном за децу, у оквиру излетишта уређени су простор за камповање, спортски терени за кошарку, одбојку и одбојку на песку, дечије игралиште, као и неколико угоститељских објеката који су активнији током летње сезоне. Дозвољена је употреба роштиља и припремање рибљих специјалитета у режији посетилаца излетишта.
 
 
 
 
Од 2017. године организује се на овом простору туристичка манифестација “Ризница Доњег Потисја”, с циљем да промовише реку Тису, њене вредности и потенцијале, и подстиче боравак наших суграђана на њеним обалама. Централни део манифестације представља припремање паприкаша од тиског сома, уз пригодне културно-уметничке програме, етно изложбе и друге пратеће садржаје.