Из 2023. године

 1. Службени лист број  1 од 05.01.2023. године - .пдф документ величине           298 КБ
 2. Службени лист број  2 од 09.01.2023. године - .пдф документ величине           292 КБ
 3. Службени лист број  3 од 16.01.2023. године - .пдф документ величине           280 КБ
 4. Службени лист број  4 од 26.01.2023. године - .пдф документ величине           480 КБ
 5. Службени лист број  5 од 31.01.2023. године - .пдф документ величине           250 КБ
 6. Службени лист број  6 од 09.02.2023. године - .пдф документ величине           320 КБ
 7. Службени лист број  7 од 13.03.2023. године - .пдф документ величине         1,08 МБ
 8. Службени лист број  8 од 21.03.2023. године - .пдф документ величине           226 КБ
 9. Службени лист број  9 од 30.03.2023. године - .пдф документ величине           324 КБ
 10. Службени лист број  10 од 31.03.2023. године - .пдф документ величине         245 КБ
 11. Службени лист број  11 од 10.05.2023. године - .пдф документ величине         305 КБ
 12. Службени лист број  12 од 18.05.2023. године - .пдф документ величине       2,45 MБ
 13. Службени лист број  13 од 06.06.2023. године - .пдф документ величине         301 КБ
 14. Службени лист број  14 од 23.06.2023. године - .пдф документ величине       6,58 МБ
 15. Службени лист број  15 од 18.07.2023. године - .пдф документ величине         148 КБ
 16. Службени лист број  16 од 21.07.2023. године - .пдф документ величине         148 КБ
 17. Службени лист број  17 од 01.09.2023. године - .пдф документ величине         545 КБ
 18. Службени лист број  18 од 07.09.2023. године - .пдф документ величине         137 КБ
 19. Службени лист број  19 од 14.09.2023. године - .пдф документ величине         279 КБ
 20. Службени лист број  20 од 22.09.2023. године - .пдф документ величине         2,11MБ
 21. Службени лист број  21 од 02.10.2023. године - .пдф документ величине          301 КБ
 22. Службени лист број  22 од 06.10.2023. године - .пдф документ величине        1,28 MБ
 23. Службени лист број  23 од 12.10.2023. године - .пдф документ величине          249 КБ
 24. Службени лист број  24 од 02.11.2023. године - .пдф документ величине          217 КБ
 25. Службени лист број  25 од 10.11.2023. године - .пдф документ величине          566 КБ
 26. Службени лист број  26 од 30.11.2023. године - .пдф документ величине          587 КБ
 27. Службени лист број  27 од 08.12.2023. године - .пдф документ величине         10,2 MБ
 28. Службени лист број  28 од 08.12.2023. године - .пдф документ величине          910 KБ
 29. Службени лист број  29 од 11.12.2023. године - .пдф документ величине          365 КБ
 30. Службени лист број  30 од 27.12.2023. године - .пдф документ величине          710 КБ
 31. Службени лист број  31 од 28.12.2023. године - .пдф документ величине          205 КБ
 32. Службени лист број  32 од 28.12.2023. године - .пдф документ величине          605 КБ
 33. Хронолошки регистар за 2023. годину број  33 од 31.12.2023. године - .пдф документ величине          605 КБ