Заштита животне средине


31.07.2019. 
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 31.07.2019. у Зрењанину-зоне око бара у Чонтикарској, Мала Америка, Аутобуска станица, Пескара, АВИВ парк, као и у насељеним местима Клек, Фаркаждин, Јанков Мост, Михајлово и Томашевац.

Циклонизација АД
  
30.07.2019. 
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 30.07.2019.у Зрењанину-зоне око бара у Босанској и Чонтикарској.

Циклонизација АД
  
29.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље  извршити данас 29.07.2019.  у Зрењанину - Мала америка, центар, зона око аутобуске станице, пескара и АВИВ парк и у насељеном месту Клек.

Циклонизација АД
 
24.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 24.07.2019. у Зрењанину - Мала Америка и насељеним местима Клек и Книћанин.

Циклонизација АД
 
22.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 22.07.2019. у Зрењанину - АВИВ парк, Мала Америка, центар, Берберско, као и у парковима Карађорђев, Шећерански, Бранкован, Трг Доситеја Обрадовића, Багљаш, Титов Гај, Младости, Планкерт, Чоклигет, Железнички, Путниково, као и у насељеним местима Орловат, Елемир, Тараш, Арадац и Чента. Такође, 23.07.2019. године у раним јутарњим часовима спровешће се третман одраслих комараца са земље у центру Зрењанина-пешачка зона и парк Градска башта.

Циклонизација АД
 
19.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 19.07.2019. у Зрењанину - насеље 4. јули, Ружа Шулман, Леснина, АВИВ парк, Мала Америка као и парковима Карађорђев, Шећерански, Бранкован, Трг Доситеја Обрадовића, Багљаш, Титов Гај, Младости, Планкерт, Чоклигет, Железнички, Путниково, као и у насељеним местима Бело Блато, Клек, Лукино Село, Банатски Деспотовац и Ботош. Такође, ларвицидни третман са воде-амфибија се спроводи 19. и 20.07.2019. у барама у Зрењанину, а ларвицидни третман са земље ће почети да се спроводи од уторка 23.07.2019. године на целокупној територији града Зрењанина.

Циклонизација АД
 
16.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 16.07.2019. у Зрењанину-зоне између реке Бегеј, Ечанске колоније, насеља 4. јули и Руже Шулман, аутобуске станице и магистрале, као и зону насеља Мала Америка са околним барама и језерима, око болнице и реке Бегеј.

Циклонизација АД
 
12.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 12.07.2019. у целом Зрењанину.

Циклонизација АД
 
11.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 11.07.2019. у Зрењанину, на подручју насеља Мала Америка, Путниково и Багљаш, зонама око и парковима Планкерт, Чоклигет, Железнички, Титов Гај, улица Младости и Босанска. 

Циклонизација АД 
 
08.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље  извршити данас 08.07.2019. у насељеним местима Чента, Фаркаждин, Орловат, Ботош и Томашевац, а у Зрењанину шира зона око АВИВ парка, насеље Мала Америка и 4.Јули. 

Циклонизација АД 
 
06.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље извршити данас 06.07.2019. у насељеним местима Арадац, Михајлово, Јанков Мост, Бело Блато, Лазарево, Златица, Клек.

Циклонизација АД 
 
05.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље  извршити данас 05.07.2019. у насељеним местима Меленци и Бабатово викенд зона. 

Циклонизација АД
 
03.07.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље и из ваздуха  извршити данас 03.07.2019. у насељеним местима Перлез, Книћанин и Тараш.

Циклонизација АД
 
28.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавам Вас да ће се третман одраслих комараца са земље  извршити данас 28.06.2019. у насељеним местима Стајићево, Лукино Село, Клек, Ечка и Лукићево

Циклонизација АД
 
26.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да је третман ларви комараца са земље настављен 24.06.2019. у насељеним местима Фаркаждин, Перлез, Јанков Мост, Михајлово и Томашевац.

Третман одраслих комараца са земље ће се извршити данас 25.06.2019. у насељеном месту Елемир и Бабатово, а из ваздуха на територији насељених места Чента, Орловат, Фаркаждин, Томашевац и Ботош. У случају лошег времена третман ће се померити за наредни дан

Циклонизација АД
 
25.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 25.- 29.06.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији вашег града.

Време почетка третмана 8:00
Број РН: 15/10 Врста третмана: Третман са земље Препарат: PIRIPROX ZG – препарат није опасан за пчеле Доза: 6 кг / ха
Локалитети: Зрењанин, Мужља, Ечка, Стајићево, Лукино Село, Бело Блато, Книћанин, Перлез, Лукићево, Ботош, Чента, Орловат, Томашевац Станишта: Канали, језера и баре Површина: 1000 ха 

„Еко-сан плус“д.о.о


24.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће третман ларви комараца са земље бити настављен 24.06.2019. у насељеним местима Бело Блато, Книћанин, Чента, Златица, Банатски Деспотовац, Елемир, Тараш, Орловат, Стајићево. 

Циклонизација АД
 
21.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 21.06.2019. год извршити третман одраслих комараца из ваздуха и са земље у Зрењанину, а са земље у насељеним местима Михајлово, Бело блато и део Клека. У случају лоших временских услова третман ће се померити за наредни дан.

Циклонизација АД
 
19.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да је третман ларви комараца са земље почео 17.06.2019. у насељеним местима Арадац, Зрењанин, Меленци, Клек, Лазарево. Третман одраслих комараца у Зрењанину је поново одложен због лошег времена. Планира се данас 19.06.2019. године ако временски услови дозволе.

Циклонизација АД
 
14.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље  вршити дана 15.06.2019. год. у насељеним местима Меленци, Јанков Мост и Михајлово, а 16.06.2019. год у Зрењанину и са земље и из ваздуха. У случају лошег времена третман ће се померити за наредни дан.

Циклонизација АД
 
13.06.2019.
Периодични извештај о сузбијању комараца март-јун 2019
 
12.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље  вршити дана 12.06.2019. год. у насељеним местима Лукићево, Ечка, Стајићево и Меленци. У случају лошег времена третман ће се померити за наредни дан.

Циклонизација АД
 
11.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се у периоду 12. – 28.06.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији ваше општине.
Време почетка третмана 6:00
Број РН: 15/3 Врста третмана: Авио третман
Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле Доза: 0,25 кг / ха
Локалитети: Тиса ( у заштићеном подручју само III зона заштите), Стара Тиса, Јегмеч, Алијаш, Бегеј са СРП Царска бара, III зона заштите, Трактор бара, Тамиш, Дунав, Канал Караш, Велика Русанда, Мала Русанда, Окањ бара, Баре на потезу Мужља- Ечка, Баре у Ботошу, Канал код Белог Блата, Циганска бара (Ечка), Баре код Лукиног села, Стари Бегеј, Пескара и језера у граду, ДТД канал, Бегејски канал Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре Површина: 950 ха

„Еко-сан плус“д.о.о 
 
10.06.2019. 
Обавештење о сузбијању амброзије
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД  Нови Сад вршити сузбијање амброзије механичким третманом почев од 10.06. до 10.07.2019.године на територији Града Зрењанина. 

Локације: Пруга ка Дијаманту, око топловода, око водовода, зона уз Александровачки канал, зона око теретне станице, кружни токови АЦ Шкода и код Хацијенде, улице: Барањска, Едварда Кардеља, Драгице Правице, Оповачка до пруге, Пере Добриновића, Шећеранска, Сремска - зона око Лидла, угао Царинске и Драгице Правице, угао Херцеговачке и Раде Трнића, Уљарска, Серво Михаља - зона око игралишта, Барска -зона код Универа, Баштенска - зона код споменика, Дрварска, између Барске и Рударске, Јожеф Атиле и 9.маја, Моравска, Ровињска, Слободана Пенезића, Угао Фрање Клуза и др.Остојића, угао Мостарске и Јожеф Атиле, Клисурска - зона уз канал, Пере Добриновића, Сарајевска, Шекспирова, Томићева и Жарка Туринског.

Циклонизација АД
 
09.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље и из ваздуха вршити дана 09.06.2019. год. у насељеним местима Перлез, Книћанин, Арадац, Елемир и Бело Блато. У случају лошег времена третман ће се померити за наредни дан.

Циклонизација АД
 
07.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље и из ваздуха вршити дана 08.06.2019. год. у насељеним местима Чента, Фаркаждин, Томашевац, Орловат, Ботош и Банатски Деспотовац. У случају лошег времена третман ће се померити за наредни дан.

Циклонизација АД
 
04.06.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се третман одраслих комараца са земље и из ваздуха вршити данас 04.06.2019. год. у граду Зрењанину. У случају лошег времена третман ће се померити за наредни дан.

Циклонизација АД
 
31.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће третман одраслих комараца са земље вршити у недељу 02.06.2019. год. у граду Зрењанину и Клеку. У случају лошег времена третман ће се померити за наредни дан.

Циклонизација АД
 
28.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 30.-31.05.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији ваше општине. Време почетка третмана 8:00
Број РН: 15/7 Врста третмана: Третман са земље
Препарат: LARVASTOP ZG и PIRIPROX ZG – препарат није опасан за пчеле Доза: 6 кг / ха
Локалитети: Зрењанин, Мужља, Ечка, Стајићево, Лукино Село, Бело Блато, Книћанин, Перлез, Лукићево, Ботош, Чента, Орловат, Томашевац Станишта: Канали, језера и баре Површина: 600 ха 

„Еко-сан плус“д.о.о 
 
22.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 23. – 25.05.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији ваше општине. Време почетка третмана 8:00
Број РН: 15/6, Врста третмана: Третман са земље
Препарат: LARVASTOP ZG и PIRIPROX ZG – препарат није опасан за пчеле Доза: 6 кг / ха
Локалитети: Зрењанин, Мужља, Ечка, Стајићево, Лукино Село, Бело Блато, Книћанин, Перлез, Лукићево, Ботош, Чента, Орловат, Томашевац Станишта: Канали, језера и баре Површина: 600 ха

„Еко-сан плус“д.о.о 
 
21.05.2019.
Обавештење о сузбијању амброзије
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД  Нови Сад вршити мапирање амброзије и хемијски третман сузбијања амброзије почев, од 20.05.2019. године на територији Града Зрењанина.
Мапирање површина под амброзијом почеће 21.05.2019. године, док ће третмани бити планирани од 22.05.2019. године у складу са хидро-метеоролошким условима.

Циклонизација АД
 
21.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавам Вас да Циклонизација АД  дана 21.05.2019. године вршити ларвицидни третман комараца са земље и воде-амфибија на неприступачним теренима на барама и језерима на територији града Зрењанина.

Циклонизација АД
 
16.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 17.05.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији ваше општине. Време почетка третмана 8:30
Број РН: 15/2
Врста третмана: Авио третман
Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле
Доза: 0,25 кг / ха
Локалитети: Тиса (у заштићеном подручју само III зона заштите), Стара Тиса, Јегмеч, Алијаш, Бегеј са СРП Царска бара, III зона заштите Трактор бара, Дунав, Канал Караш, Велика Русанда, Мала Русанда, Окањ бара, Баре на потезу Мужља- Ечка, Баре у Ботошу, Канал код Белог Блата, Циганска бара (Ечка), Баре код Лукиног села, Стари Бегеј, Пескара и језера у граду, ДТД канал,
Бегејски канал
Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре
Површина: 805 ха

„Еко-сан плус“д.о.о
 
14.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да  Циклонизација АД  дана 14.05.2019. године врши ларвицидни третман комараца у каналима и барама са земље на територији града Зрењанина у насељеним местима Елемир, Ботош, Лукићево и Орловат,

Циклонизација АД
 
13.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да је Циклонизација АД од 10.05 до 11.05.2019. године спровела ларвицидни третман комараца у каналима и барама са земље на територији града Зрењанина у насељеним местима Стајићево, Лукино Село, Михајлово, Јанков Мост, Банатски Деспотовац, а данас 13.05.2019. се врши ларвицидни третман у Зрењанину.

Циклонизација АД
 
10.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 11.05.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији вашег града. Време почетка третмана 8:30
Број РН: 15/2
Врста третмана: Авио третман
Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле
Доза: 0,25 кг / ха
Локалитети: Тамиш, Баре у Ботошу
Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре
Површина: 145 ха

„Еко-сан плус“д.о.о
 
09.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће Циклонизација АД 10.05.2019. године спровести мапирање изворишта комараца, а 11.05.2019. године ларвицидни третман из ваздуха на изливима Тамиша.

Циклонизација АД
 
07.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 09. – 11.05.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији ваше општине. Време почетка третмана 8:00
Број РН: 15/4
Врста третмана: Третман са земље
Препарат: LARVASTOP ZG и PIRIPROX ZG – препарат није опасан за пчеле
Доза: 6 кг / ха
Локалитети: Зрењанин, Мужља, Ечка, Стајићево, Лукино Село, Бело Блато, Книћанин, Перлез, Лукићево,
Ботош, Чента, Орловат, Томашевац
Станишта: Канали, језера и баре
Површина: 500 ха

„Еко-сан плус“д.о.о
 
07.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће Циклонизација АД 09.05.2019. године спровести ларвицидни третман комараца у каналима и барама са земље на територији града Зрењанина у насељеним местима Арадац, Меленци.

Циклонизација АД
 
07.05.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће Циклонизација АД 07.05.2019. године спровести ларвицидни третман комараца у каналима и барама са земље на територији града Зрењанина у насељеним местима Фаркаждин, Бело Блато и Клек.

Циклонизација АД
 
24.04.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 03.-04.05.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији ваше општине. Време почетка третмана 8:00
Број РН: 15/3
Врста третмана: Третман са земље
Препарат: LARVASTOP ZG и PIRIPROX ZG – препарат није опасан за пчеле
Доза: 6 кг / ха
Локалитети: Зрењанин, Мужља, Меленци, Елемир, Тараш, Арадац, Банатски Деспотовац, Лазарево, Клек, Јанков Мост, Михајлово
Станишта: Канали, језера и баре
Површина: 500 ха

„Еко-сан плус“д.о.о
 
12.04.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 15. – 17.04.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији ваше општине. Време почетка третмана 8:00
Број РН: 15/1
Врста третмана: Третман са земље
Препарат: LARVASTOP ZG и PIRIPROX ZG – препарат није опасан за пчеле
Доза: 6 кг / ха
Локалитети: Зрењанин, Мужља, Меленци, Елемир, Тараш, Арадац, Банатски Деспотовац, Лазарево, Клек, Јанков Мост, Михајлово
Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре
Површина: 500 ха

„Еко-сан плус“д.о.о
 
09.04.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обавештавамо Вас да ће се дана 09.04.-18.04.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији ваше општине. Време почетка третмана 6:00
Број РН: 15
Врста третмана: Авио третман
Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле
Доза: 0,25 кг / ха
Локалитети: Стара Тиса, Јегмеч, Алијаш, Бегеј са СРП Царска бара, ИИИ зона заштите Трактор бара, Тамиш, Канал Караш, Велика Русанда, Мала Русанда, Баре на потезу Мужља- Ечка, Баре у Ботошу, Канал код Белог Блата, Циганска бара (Ечка), Баре код Лукиног села, Стари Бегеј, Пескара и језера у граду, ДТД канал, Бегејски канал
Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре
Површина: 950 ха

„Еко-сан плус“д.о.о
 
20.03.2019.
Саопштење у циљу заштите пчела и других корисних инсеката

Фитосанитарна инспекција
 
18.03.2019.
Обавештење о сузбијању комараца
Обвештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД дана 18.03.2019. године, започети поделу БТИ таблета по домаћинствима и месним заједницама ма територији Града Зрењанина.
БТИ таблете су високо селективан биоцидни производ који делује само на ларве комараца. Таблете се користе у домаћинствима, тамо где има стајаће воде (септичке јаме, кисничаре, бурад са водом, подруми и др.) а детаљно упутство за употребу и начин дозирања налази се на сваком паковању таблета. Ове таблете грађани могу преузети у својој месној заједници.

Циклонизација АД
 
19.03.2019.
Обавештење о сузбијању крпеља
Обвештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД дана 19.03.2019. спровести хемијски третман крпеља у Граду Зрењанину на излетиштима,парковима,стамбеним насељима и дечијим игралиштима. У случају да се не заврше све локације, третман се наставља 20.03.

Циклонизација АД

31.12.2018.
Сузбијање амброзије - Годишњи извештај за 2018.годину
 
31.12.2018.
Сузбијање крпеља и стршљенова - Годишњи извештај за 2018.годину
  
31.12.2018.
Сузбијање комараца- Годишњи извештај за 2018.годину
 
31.12.2017.
Сузбијање комараца - Годишњи извештај за 2017. годину
"Циклонизација" А.Д. Нови Сад урадила је Извештај о сузбијању комараца на територији града Зрењанина за 2017. годину.
  
31.12.2017.
Сузбијање крпеља и стршљенова - Годишњи извештај за 2017. годину
"Циклонизација" А.Д. Нови Сад урадила је Извештај о сузбијању крпеља и стршљенова на територији града Зрењанина за 2017. годину.
 
31.12.2017.
Сузбијање амброзије - Годишњи извештај за 2017. годину
"Циклонизација" А.Д. Нови Сад урадила је Извештај о сузбијању амброзије на територији града Зрењанина за 2017. годину.
 
11.07.2017.
Информација - Грозница Западног Нила 
Грозница Западног Нила је вирусно обољење (арбовирус) које се преноси убодом комараца. Главни вектор, односно преносилац, је Culex pipiens, врста комарца која је одомаћена и код нас. Грозница Западног Нила је сезонско обољење, односно обољење које је највише заступљено у периоду највеће активности вектора – комараца. Први оболели се региструју углавном у другој половини јула месеца, а највећи број оболелих особа се региструје током августа и септембра.

Главни резервоар заразе су различите врсте миграторних и немиграторних птица (углавном гаврана и чавки), у којима се вирус одржава. Болест се шири на људе и животиње уједом инфицираног комарца. Од животиња најчешће оболевају коњи. Инфициран човек је случајни, односно тзв. слепи домаћин, јер се инфекција вирусом Западног Нила са њега даље не преноси.

Симптоми болести јављају се 3–14 дана након убода зараженог комарца.

Код око 80% инфицираних особа ово обољење протиче без симптома.

Код малог процента заражених особа (10 до 20%) клиничка слика је блага, а симптоми подсећају на обољење слично грипу, са наглом појавом повишене телесне температуре, главобољом, болом у грлу, леђима, мишићима, зглобовима, умором, благим пролазним осипом и лимфаденопатијом. Повремено се могу јавити повраћање и пролив. Обично поменути симптоми пролазе у року од пар дана, мада су забележени случајеви када је обољење трајало и више недеља.

Код једног оболелог на 150 инфицираних долази до развоја тешке клиничке слике, односно неуроинвазивног облика болести у видуасептичнеупале можданица и/или мозга, који захтева хоспитализацију. Симптоми неуроинвазивног облика болести су главобоља, укочен врат, ступор (тупост), дезоријентисаност, кома, тремори, конвулзије, слабост мишића и парализа. Након прележане инфекције често долази до развоја дуготрајних секвела, као што су: умор, губитак памћења, тешкоће приликом ходања, мишићна слабост и депресија. Особе изнад 50 година старости имају већи ризик од настанка тежег облика болести. Леталитет је већи код старијих особа, нарочито код особа изнад 75 година живота.

У случају појаве било каквих симптома болести, одмах се јавити изабраном лекару.

Општа мера превенције је уништавање комараца запрашивањем хабитата људи.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштитеод убода комараца и то:

 1. Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном;
 2. Ношење одеће која покрива ноге и руке. Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убоду кроз припијену одећу;
 3. Избегавање боравка на отвореном у време периода најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору;
 4. Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима и око кревета;
 5. Редукција броја комараца у затвореном простору;
 6. Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре;
 7. Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положе своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду. Уколико је неопходно чување воде, посуде у којима се она лагерује, обавезно прекривати, нарочито покривати базене - спречава се полагање јаја на површини воде;
 8. По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен;
 9. У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције. Специфична мера превенције тј. вакцина против грознице Западног Нила за примену код људи не постоји, али су испитивања у току.
 10. Чишћење мањих канала од корова и отпадака и одржавање проточности истих, да би вода у њима била чиста;
 11. Поставити мреже на вентилационе отворе септичких јама и побољшати заптивање шахтова и посуда за чување кишнице;
 12. Једном годишње проверити да ли су вертикале олука запушене.

Информације о актуалној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије можете добити на сајту ИЗЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (www.batut.org.rs), и Завода за биоциде и медицинску екологију (www.biocidi.org.rs).

Извор: Институт за јавно здраље Србије "Др Милан Јовановић - Батут", Завод за биоциде и медицинску екологију