Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

Рани јавни увид у материјал за израду  План детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, МРС Ботош – МРС Томашевац - МРС Орловат - МРС Фаркаждин

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 19. фебруара 2021. год.  до 06. марта 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир - МРС Тараш и ГМРС Елемир - МРС Јанков Мост

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 19. фебруара 2021. год.  до 06. марта 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део

Рани јавни увид у материјал за израду  Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 бар за викенд зону код Перлеза

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 19. фебруара 2021. год.  до 06. марта 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део

Рани јавни увид у материјал за израду измена и допуна Плана генералне регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 12. фебруара 2021. год.  до 27. фебруара 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део
 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок: није одређен
 
Документација: 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Одлука о расписивању јавног позива за прикупљање понуда за давање грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина непривредног планираној намени у закуп

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 8. фебруар 2021. године до 12 часова

Листа за суфинансирање програмских активности територијалних гранских савеза и струковних удружења из области спорта и граду Зрењанину за 2021. годину

Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 29. јануар 2021. год.

Документација:

 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 12. фебруар 2021. год.
 
Документација:
 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину

Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима града Зрењанина за школску 2020/2021. годину 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за за изградњу производних објеката са привременим градилишним кампом на парцели кат. бр. 15365/112 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева „Пенпхарм“ доо Зрењанин, Индустријска зона Југоисток бб, Зрењанин

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 04. јануара 2021. год.  до 12. јануара 2021.год.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за за изградњу производног објекта са привременим градилишним кампом на парцели кат. бр. 15365/113 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева „Ракић пласт“ доо Зрењанин, Огњеслава Костовића бр. 10, Зрењанин

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 04. јануара 2021. год.  до 12. јануара 2021.год.

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник
Рок: до утрошка расположивих средстава

Документација:
- Захтев за финансијску подршку
- Изјава

Јавни позив за остваривање права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина у 2021. години 

Јaвни позив за подношење пријава за доделу једнократне новчане помоћи или огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин

 • Рок за пријаву: 28. децембар 2020. године

Документација:

- Пријавни образац

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Листа вредновања и рангирања намењена за суфинансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом града Зрењанина за 2020. годину

Јaвни позив за подношење пријава за доделу помоћи избеглим лицима у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 18. децембар 2020. 

Документација:

- Пријавни образац
- Сагласност за прибављање података
- Изјава о запослењу / пензији
- Изјава о условима становања
- Изјава за једнородитељско домаћинство
- Обједињена изјава

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

 • Оглашава: Град Зрењанин

 • Рок: неограничен

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

 

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

INVITATION TO TENDER FOR Insect Migration Control Equipment

Jавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Jавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Решење донето: 02.06.2020. године

Предлог Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Предлог донет: 13.05.2020. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Решење донето: 06.02.2020. године

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду

 • Рок: неограничен

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2020. години

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 29.10.2019. године

Предлог Одлуке о расподели средстава у области jавног информисања града Зрењанина у 2019. години

 • Предлог Одлуке донет: 24.10.2019. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисиjе за оцену проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 01.10.2019. године

Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања града Зрењанина у 2019. години са образложењем

 • Предлог одлуке донет: 07.06.2019. године

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 14.06.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019. годину

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 05.04.2019.

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018., 2019. и 2020. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде

 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије

 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ

 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине

 • Рок: до утрошка средстава