Адресар установа културе

Народни музеј 
Суботићева 1, Зрењанин
Тел: 023/561-841; 534-020
 
Народно позориште "Тоша Јовановић" 
Трг слободе 7, Зрењанин
Администрација: 023/561-135
Благајна: 023/560-136
 
Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"
Трг слободе 2, Зрењанин
Тел: 023/566-210
Факс: 023/530-744
 
Историјски архив 
Трг слободе 10, Зрењанин (Градска кућа)
Тел: 023/564-322
Фаx: 023/510-925
 
Савремена галерија УК "Ечка" Зрењанин 
Суботићева 1 (улаз са Трга слободе), Зрењанин
Тел: 023/562-566; 561-775; 562-593
 
Културни центар Зрењанина 
Народне омладине 1, Зрењанин
Тел: 023/566-712
Факс: 023/562 931
 
Завод за заштиту споменика културе
Трг др Зорана Ђинђића (Трг републике) 1,  Зрењанин
Тел: 023/564-366
 
Аматерско позориште "Мадач"
Трг слободе 7, Зрењанин
Тел: 023/561-626
 
Савез аматерских културно-уметничких друштава САКУД
Македонска 11, Зрењанин
Тел/факс: 023/564-439 
е-маил: sakudzr@yahoo.com
 
Биоскоп "CineStar"
Авив Парк, Зрењанин
Телефонске резервације: 0901/011-011
(цена позива 36 дин/мин са ПДВ-ом)