Партиципативно буџетирање

 

По узору на многе светске градове, ове јесени град Зрењанин је укључио грађане у планирање дела буџета за наредну годину. 

Укупно је прикупљено око 1500 предлога

154 предлога нашло се на Анкетним листићима у свих 36 месних заједница.

Од овог броја грађани су изабрали 36 предлога, један по месној заједници.

 ...

Листа изабраних предлога по Месним заједницама:

1. МЗ Арадац

Санација зграде и реконструкција ограде на стадиону

2. МЗ Банатски Деспотовац

Уређење центра постављањем мобилијара и зеленила

3. МЗ Бело Блато

Реконструкција и санација Дома културе

4. МЗ Ботош

Постављање трибина на фудбалском игралишту

5. МЗ Елемир

Изградња дечјег игралишта

6. МЗ Ечка

Копање кишних канала

7. МЗ Јанков Мост

Уређење купалишта са пратећим садржајима

8. МЗ Клек

Видео надзор у центру и на прилазима месту

9. МЗ Книћанин

Уређење купалишта на Тиси

10. МЗ Лазарево

Уређење парка и изградња дечјег игралишта 

11. МЗ Лукино село

Изградња санитарног чвора на гробљу

12. МЗ Лукићево

Санација споменика Вељку Лукићу – Курјаку

13. МЗ Меленци

Уређење школског дворишта

14. МЗ Михајлово

Обнова пода и постављање нове бине у дому

15. МЗ Орловат

Санација дискотеке

16. МЗ Перлез

Изградња дечјег игралишта

17. МЗ Стајићево

Реконструкција просторија извиђачког одреда И клуба родитеља

18. МЗ Тараш

Израда пројекта уређења плаже

19. МЗ Томашевац

Опремање Едукативног центра Томашевац

20. МЗ Фаркаждин

Санирање и реконструкција просторија месне заједнице

21. МЗ Чента

Санација просторија задњег дела Дома културе и позорнице 

22. МЗ Златица

Уређење пешачке стазе у насељу од аутобуске до железничке станице

23. МЗ Мужља

Асфалтирање дворишта бивше “Пирош чизме” и пресвлачење рукометног терена на стадиону Лехел

24. МЗ Граднулица

Уређење дечјих игралишта у порти Ваведенске цркве и улици Владимира Цветкова

25. МЗ Зелено поље

Уређење кошаркашког терена (постављање тартан подлоге И заштитне ограде)

26. МЗ Вељко Влаховић

Уређење платоа испред месне заједнице

27. МЗ Доситеј Обрадовић

Уређење И опремање простора за окупљање младих, особа са инвалидитетом и пензионера

28. МЗ Доља-црни шор

Уређење Томићеве улице

29. МЗ Сава Ковачевић

Уређење паркинга испред амбуланте И месне заједнице

30. МЗ Шумица

Изградња летње учионице у ОШ “Ј.Ј. Змај” и изградња дечјег игралишта

31. МЗ Жарко Зрењанин

Уређење школског дворишта у ОШ “Јован Цвијић”

32. МЗ Центар

Отварање Канцеларије за особе са посебним потребама

33. МЗ Никола Тесла

Изградња дечјег игралишта (дописано ручно)

34. МЗ Соња Маринковић

Уређење простора око спомен парка на Багљашу

35. МЗ Берберско-болница

Уређење и опремање раскрсница

36. МЗ Мала Америка

Постављање урбаног мобилијара око “Језера-3”

 

 

ГЛАСАЊЕ ЈЕ ЗАВРШЕНО!

 

Сви изабрани предлози финансираће се из буџета града и реализовати у 2016. години.
За реализацију пројеката који буду имали највише гласова, укупно је намењено  32 милиона динара из буџета града Зрењанина.

__________________________________________________________________________________________________

 О ПРОЈЕКТУ ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

 

Пројекат Партиципативно буџетирање реализују град Зрењанин и организације "БИРН" Србија и "НАЛЕД" уз подршку Европске уније у оквиру програма Подршка цивилном друштву 2013. 

 

Циљ пројекта је веће укључивање грађана у процес доношења одлука, информисање грађана  о буџетском процесу, повећање транспарентности рада локалне самоуправе и буџетског процеса и промоција општина и градова, као добрих места за привредни развој и привлачење инвестиција. 

 

Програми партиципативног буџетирања (ПБ) су у Србији и окружењу релативно нов механизам за креирање и  спровођење јавних политика на локалном нивоу, иако та пракса постоји јос од осамдесетих година прослог века и веома је раширена како у развијеним земљама западне Европе, тако и у Америци, Канади, Аустралији и Јужној Америци, из које је и потекла.

 

Партиципативно буџетирање је процес који укључује грађане и остале заинтересоване стране у одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе. На овај начин, део буџета намењен је за пројекте од интереса за локалну заједницу.

 

Добробити партиципативног буџетирања су следеће:

 

  • Повећава транспарентност јавне администрације и ефикасност јавне потрошње.
  • Оснажује учешће грађана у процесу доношења одлука, расподели и надзору над јавним фондовима.
  • Подразумева већу одговорност локалне власти , како лидера тако и службеника.
  • Омогућава колективну приоритетизацију и руковођење јавним ресурсима.
  • Утиче на већи степен поверења између грађана и власти.
  • Јача демократску културу и друштвену структуру у оквиру локалне заједнице.