Установе

Списак установа са основним подацима

(кликом на назив предузећа добијате детаљније информације)

 

Адреса: Трг слободе 7, Зрењанин
Управа: +381 23 560 141
Рачуноводство: +381 23 530 493
e-mail: info@tosajovanovic.org.rs
web: www.tosajovanovic.org.rs
Матични број: 08002240
ПИБ: 100903216
JБКЈС: 09229
Делатност:
 • Приказивање драмских дела, луткарско извођење, извођење сценских приказа

Одговорно лице: в.д. директора Дејан Карлечик

Адреса: Трг слободе 2, Зрењанин
Управа: +381 23 566210
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs
web: www.zrbiblio.rs 
Матични број: 08069301
ПИБ: 101163779
ЈБКЈС: 09225
Делатност:
 • Библиотека и архива

Одговорно лице: в.д. директора Миле Кулачић

Адреса: Суботићева 1, Зрењанин
Управа: +381 23 561 841 
e-mail: museumzr@mts.rs
web: www.muzejzrenjanin.org.rs 
Матични број: 08057818
ПИБ: 101161234
ЈБКЈС: 09228
Делатност:
 • Откривање, прикупљање, документовање и обрада музејске грађе

Одговорно лице: директор Синиша Оњин

Адреса: Трг слободе 7, Зрењанин
Управа: +381 23 562 566
e-mail: galerijazr@gmail.com
web: www.galerija.rs
Матични број: 08069131
ПИБ: 101163867
ЈБКЈС: 09230
Делатност:
 • Делатност музеја, галерија, збирки 
Одговорно лице: в.д. директора Јелена Гвозденац Мартинов
 
Адреса: Трг слободе 10, Зрењанин
Управа: +381 23 564 322
e-mail: arhiv.sekretarijat@gmail.com
web: www.arhivzrenjanin.rs
Матични број: 08002207
ПИБ: 101164860
ЈБКЈС: 09226
Делатност:
 • Делатност библиотека и архива

Одговорно лице: директор Мирјана Баста

Адреса: Народне омладине, Зрењанин
Управа: +381 23 566 712
e-mail: kczr@kczr.org
web: www.kczr.org
Матични број: 08120099
ПИБ: 101165627
ЈБКЈС: 09227
Делатност:
 • Стваралачке, уметничке и забавне делатности

Одговорно лице: директор Горан Маринковић

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића 1, Зрењанин
Управа: +381 23 564 366
e-mail: spomkultzr@gmail.com
web: www.zrenjaninheritage.com
Матични број: 08804516
ПИБ: 103255037
ЈБКЈС: 09559
Делатност: 
 • Заштита непокретног и културног наслеђа

Одговорно лице: директор Милан Ковачевић

Адреса: Караџићева 3а, Зрењанин
Управа: +381 23 561 505
e-mail: info@predskolskazr.edu.rs
web: www.predskolskazr.edu.rs
Матични број: 08002304
ПИБ: 101164933
ЈБКЈС: 09224
Делатност: 
 • Обезбеђење исхране, неге, превентивно-здравствена заштита деце  предшколског узраста

Одговорно лице: в.д. директора Жељко Цвијановић

Адреса: Коче Коларова 68, Зрењанин
Управа: +381 23 523 160
e-mail: office@visitzrenjanin.com
web: www.visitzrenjanin.com
Матични број: 08965633
ПИБ: 109846434
ЈБКЈС: 62051
Делатност: 
 • Промоција и развој туризма

Одговорно лице: в.д. директора Сања Петровић

Адреса: Војводе Петра Бојовића 2, Зрењанин
Управа: +381 23 521 032
Рачуноводство: +381 23 521 034 
e-mail: rezervatiprirodezr@gmail.com
web: www.rezervatiprirode.com
Матични број: 08965749
ПИБ: 109846467
ЈБКЈС: 61976
Делатност: 
 • Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

Одговорно лице: в.д. директора Јасна Јованов

Адреса: Карађорђев трг бб, Зрењанин
Управа: +381 23 535 280 
e-mail: office@sportskiobjekti.com
web: www.sportskiobjekti.com
Матични број: 08924082
ПИБ: 106924376
ЈБКЈС: 80887
Делатност: 
 • Делатност спортских објеката и одржавање спортске инфраструктуре

Одговорно лице: в.д. директора Данијел Шебез

Адреса: Гимназијска 25/2, Зрењанин
Управа: +381 23 604 536 
e-mail: kontakt@centarmostzr.rs 
web: www.centarmostzr.rs
Матични број: 08970718
ПИБ: 111807038
ЈБКЈС: 74969
Делатност: 
 • Остали облици социјалне заштите са смештајем 

Одговорно лице: директор Невена Монтресор
 

13. Комисија за избор директора