Лов

Ловиште "Бегеј", којим газдује Ловачка управа Града Зрењанина, заузима површину од 124.038 hа, а ловачко удружење"Зрењанин" једно је од највећих у Србији и има  1295 активних ловаца. Сталне гајене врсте дивљачи у ловишту "Бегеј" су срна, дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица. Удружење поседује и 67,5 hа земље, 6 hа сталних ремиза и ловачки дом корисне површине од 250 м2.

 

Lovište   

 

Стручна служба има управника ловишта - стручно лице (V степен стручне спреме) и ловочувара (III степен стручне спреме). Ловни туризам је развијен, нарочито пролећни лов срндаћа, летњи лов препелице, грлице, гугутке и голуба гривњаша, јесењи лов дивље патке глуваре и зимски лов дивље гуске лисасте. Ловиште је богато дивљачи, тако да је бројно стање срнеће дивљачи око 3000 јединки, бројност зеца око 15000, бројност фазана око 10.000.

 

Spomenik u Kaštelu u Ečkoj

 

Од ловаца туриста који су боравили у ловишту најзаступљенији су ловци из Италије, који су ловили ситну дивљач, а затим из Немачке, Аустрије и Шпаније, који су ловили срндаћа.

 

Ловачко удружење "Зрењанин"
Кеј 2. октобра 19
23000 Зрењанин
Тел. 023- 561-120