Период од 1991. до данас

Град се одувек развијао у тесној зависности од друштвено-економских прилика у државном окружењу ком је Зрењанин припадао. Почетком деведесетих година XX века, избијањем рата на просторима СФР Југославије и потом распадом земље, долази до велике економске и социјалне кризе и у овој средини, која се манифестује привредном стагнацијом, распадом некадашњих друштвених предузећа, падом стандарда, незапосленошћу и великим приливом расељених лица из бивших југословенских република, Хрватске и Босне и Херцеговине.

 

Град бележи и прве значајније политичке промене. Увођење вишепартијског система доводи  крајем 1996. године до прве смене дотадашње власти, када у Скупштини општине већину преузима Коалиција "Заједно", а 2000. године Коалиција "ДОС" – Демократска опозиција Србије.

 

Двадесет четвртог марта 1999. године почела је агресија НАТО пакта на нашу земљу. Током 77 дана агресије град је остао поштеђен разарања, а живот функционисао у складу са могућностима примереним ванредној ситуацији у којој су се нашли Зрењанинци.

 

У првим годинама новог века, град и његови житељи прилагођавају се новим привредним и социо-економским условима, популарно названим "транзиција". Некадашње гломазне привредне колективе замењују флексибилна приватна предузећа, а у Зрењанин почиње да улази и страни капитал. Формирају се нове индустријске, радне и стамбене зоне и доноси Генерални план града за период 2006-2026. године, као и Стратегија одрживог развоја за период 2006-2013. године. Крајем 2007. године, новом територијалном поделом на нивоу земље и доношењем пратећих закона, општина Зрењанин добија административни и територијални статус Града.