Локална пореска администрација

Упутство за пријаву корисника


Уциљу унапређења електронске идентификације корисника различитих портала јавне управе и увођења јединствене електронске пријаве корисници Портала lpa.gov.rs се од 3. августа 2020. године пријављују по новој процедури, која подразумева коришћење јединственог електронског идентитета корисника који се креира на Порталу еУправа.

  • Упутство за кориснике Портала ЛПА који су се пријављивали преко корисничког имена и лозинке се налази овде.
  • Упутство за кориснике Портала ЛПА са квалификованим електронским сертификатом се налази овде.

 

Просечне  цене квадратног метра у динарима одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Зрењанина  

Врсте непокретности
ПРВА ЗОНА
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА
ПЕТА ЗОНА
1. Грађевинско земљиште
4.579,25
3.347,44
(просечна цена граничне зоне)
2.115,62
-
-
2. Пољопривредно земљиште
(-)
115,40
(просечна цена граничне зоне)
115,40
111,36
105,17
3. Шумско зeмљиште
(-)
115,40
(просечна цена граничне зоне)  
115,40
111,36
105,17
4. Станови
101.813,26
77.600,15
62.769,51
23.628,27
23.628,27
(просечна цена граничне зоне)
5. Куће за становање
52.337,88  
 41.785,96
41.204,14
19.406,13
11.878,79
6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности
73.032,31
63.232,06
35.608,36
-
-
7. Гараже и помоћни објекти
32.139,78
21.678,44
14.834,98
4.454,15
4.242,05

 

Документи

Списак аката

Списак дужника

Пријаве и захтеви