Јавна предузећа

Јавнa и јавно комунална предузећа чији оснивач је град Зрењанин


(кликом на назив предузећа добијате детаљније информације)

 

Адреса: Петефијева 3, Зрењанин
Управа: +381 23 593 000
e-mail: office@vikzr.rs
Матични број: 08049637
ПИБ: 101162753
Делатност:
  • 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
  • 3700 Сакупљање и одвођење отпадних вода
Одговорно лице: директор Предраг Бодирога
 
Адреса: Гимназијска 7, Зрењанин
Управа: +381 23 562 600
e-mail: office@gsazr.rs 
web: www.gsazr.rs
Матични број: 08187231
ПИБ: 101170309
Делатност:
  • 6832 Управљање некретнинама за накнаду

Одговорно лице: в.д. директора Драгомир Радованац

Адреса: Панчевачка 55, Зрењанин
Управа: +381 23 315 0 160
e-mail: office@gradskatoplanazr.rs
web: www.gradskatoplanazr.rs
Матични број: 20489758
ПИБ: 105911713
Делатност:
  • 3530 Снадбедавње паром и климатизација

Одговорно лице: в.д. директора Жарко Ђуричић

Адреса: Бул. Милутина Миланковића бб
Управа: +381 23 511 217
e-mail: officepip@pijaceiparkinzizr.rs
web: www.pijaceiparkinzizr.rs
Матични број: 08759731
ПИБ: 101165299
Делатност:
  • 6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
Одговорно лице: в.д. директора  Александар Мартинов
 
Адреса: Раде Кончара бб, Зрењанин
Управа: +381 23 566 120 
e-mail: office1@direkcijazr.co.rs
web: www.direkcijazr.co.rs
Матични број: 08314659
ПИБ: 101165196
Делатност:
  • 7111  Архитектонска делатност
  • 7112 Инжењерска делатност и техничко саветовање

Одговорно лице: в.д. директора Горан Краварушић

Адреса: Београдска 17, Зрењанин
Управа: +381 23 522 350
e-mail: office@jkpciz.co.rs
web: www.jkpciz.co.rs
Матични број: 08049653
ПИБ: 101165643
Делатност:
  • 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Одговорно лице: директор Немања Милинковић

 

8. Анализе пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању
9. Анкете о квалитету услуга ЈП/ЈКП