ЈП „Градска стамбена агенција“

ЈП „Градска стамбена агенција“

2024. година

Тромесечни извештаји о пословању
 • I квартал
Извештај о реализацији програма  пословања
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
Месечни извештаји за 2024. годину
 1. јануар
 2. фебруар
 3. март

 

2023. година

Тромесечни извештаји о пословању
Извештај о реализацији програма  пословања
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
Месечни извештаји за 2023. годину
 1. јануар
 2. фебруар
 3. март
 4. април
 5. мај
 6. јун
 7. јул
 8. август

 

2022. година

Тромесечни извештаји о пословању
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
Месечни извештаји за 2022. годину
 1. јануар
 2. фебруар
 3. март
 4. април
 5. мај
 6. јун
 7. јул
 8. август
 9. септембар
 10. октобар
 11. новембар
 12. децембар

 

2021. година

Тромесечни извештаји о пословању
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
Месечни извештаји за 2021. годину
 1. јануар
 2. фебруар
 3. март
 4. април
 5. мај
 6. јун
 7. јул
 8. август
 9. септембар
 10. октобар
 11. новембар
 12. децембар