Сузбијање емерзних корова


Сузбијање емерзних корова


Емерзни корови који се најчешће појављују на повремено плављеним и мочварним теренима су рогоз (Typha angustifolia), шаш (Carex hirta) и трска (Phragmites communis). Сузбијају се механичким, хемијским путем или комбинацијом механичког и хемијског третмана.

  • Рогоз је ред монокотиледоних биљака. Има дугачке и танке тракасте листове, јак развијен корен, до 2,5 m високо стабло са цветом на врху. У доњем делу цвасти, који је шири, налазе се женски цветови, а у горњем мушки. Међу њима је округли размак око 1 cm. Женски цветови носе надраслу плодницу. Мушки цветови обично имају три прашника. Зрели женски цветови су браон боје. Број семена у женским цветовима износи 100 000 - 300 000. Када долази у додир с водом, семени омотач се одмах отвори и семена упадну у воду.
  • Шаш или оштрица je род из породица шиљева. Једнократни цветови шаши су скупљени у сложен цвет, као код трава. Род обухвата преко 1.000 врста, које најчешћe расту нa влажним стаништима, док неке сежу све до горње границе високих планина, где је присутна физиолошка суша.

     

26.10.2021.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање

 

18.10.2021.

Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД Нови Сад по програму систематског сузбијања емерзних корова на територији Града Зрењанина у периоду од 19.10.2021. до 31.10.2021. године вршити услугу снимање из ваздуха емерзних корова после третмана.

 

25.08.2021.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад у периоду од 26.08.2021-31.10.2021. године спроводити третмане сузбијања емерзивних корова механичким третманима: ручним и машинским кошењем и хемијским третманима: леђним прскалицама и амфибијом на територији града Зрењанина.

 

23.08.2021.

 

23.07.2021.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД Нови Сад извршити снимање емерзних корова из ваздуха пре третмана у периоду од 27.07. до 10.08.2021. године. 

 

23.11.2020.

 

29.10.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД Нови Сад извршити снимање емерзних корова из ваздуха након третмана - контрола третмана у периоду од 02.11. до 16.11.2020.године. Тачан датум и време снимања зависиће од хидрометеоролошких услова.

 

06.10.2020.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина након третмана

 

25.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 27.08.2020. године спроводити хемијски третман сузбијања емерзних корова леђним прскалицама и амфибијом на територији града Зрењанина.

 

17.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 17.08.2020. године спроводити механички третман- ручно и машинско кошење трске на територији града Зрењанина.

 

12.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 13.08.2020. године спроводити механички третман- ручно и машинско кошење емерзних корова на територији града Зрењанина.

 

11.08.2020.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање

 

29.07.2020. 
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  у периоду од 29.07.-13.08.2020. године, спровести снимање из ваздуха након спроведених третмана.

 

Приказ плана третмана емерзних корова у граду Зрењанину у 2021. години

Предлог програма систематског сузбијања емерзних корова на територији града Зрењанина за 2020. годину

Приказ плана третмана емерзних корова у граду Зрењанину у 2020. години

Годишњи извештај о сузбијању емерзних корова на територији града Зрењанина за 2019. годину