Бизнис инкубатор

 

Пословни инкубатор Зрењанин БИЗ је предузеће основано са намером да подржи предузетнички процес предузећа која се баве информационим технологијама и подстиче њихову иновативност, како би се ниво успешности таквих компанија повећала. Само предузетници са одрживим ИТ пројектима могу да постану станари БИЗ-а, који ће им пружити више модела услуга, подршке и ресурса. БИЗ станарима пружа формално организационо окружење са менаџментом, организује систем планирања, мониторинга и развоја станара, систем мерења учинка, организује тренинге и едукацију, укључујући и помоћ у припреми пословног плана, маркетинга, истраживања тржишта, помоћ у развоју техничке и друге документације, добијање одговарајућих сертификата и др.


 


                       

Контакт:
Бојан Љутић-директор
Краља Александра I Карађорђевића 2 (IX спрат зграде Водоторња)
23000 Зрењанин, Србија
тел: +381 23 512 260  фаx:+381 23 512 264
е-маил: inkubator@biz-zr.co.rs       www.biz-zr.rs