Процена утицаја на животну средину

 


Процена утицаја пројеката на животну средину


Jавни увид

 

1. Носилац пројекта: ''Коридори Србије'' доо Београд ул. Краља Петра 21

Пројекат: аутопут „Београд-Зрењанин-Нови Сад"

- деоница 2: Зрењанин-Нови Сад од км 67+662.47 до км 100+757.80 и од км 102+750.00 до км 105+395.53 на к.п. које припадају: КО Словачки Арадац, КО Српски Арадац, КО Жабаљ, КО Ђурђево, КО Каћ, КО Нови Сад III

Надлежност -  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

- Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину од 01.07.2024. године

 

2. Носилац пројекта: ''Linglong International Europe'' Д.О.О. Зрењанин, ул. Авенија Линглонг бр. 1

Пројекат: “Објекат за складиштење неопасног отпада (капацитета 700 кг/дан)“, на катастарској парцели бр. 19249 КО Зрењанин I

- Решење од 12.07.2024. године (поновљени поступак)

- Обавештење о донетом решењу у поновљеном поступку од 12.07.2024. године