Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

2023.

 

2022.

 

2021.