Lov

Lovište "Begej", kojim gazduje Lovačka uprava Grada Zrenjanina, zauzima površinu od 124.038 ha, a lovačko udruženje"Zrenjanin" jedno je od najvećih u Srbiji i ima  1295 aktivnih lovaca. Stalne gajene vrste divljači u lovištu "Begej" su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica. Udruženje poseduje i 67,5 ha zemlje, 6 ha stalnih remiza i lovački dom korisne površine od 250 m2.

 

Lovište   

 

Stručna služba ima upravnika lovišta - stručno lice (V stepen stručne spreme) i lovočuvara (III stepen stručne spreme). Lovni turizam je razvijen, naročito prolećni lov srndaća, letnji lov prepelice, grlice, gugutke i goluba grivnjaša, jesenji lov divlje patke gluvare i zimski lov divlje guske lisaste. Lovište je bogato divljači, tako da je brojno stanje srneće divljači oko 3000 jedinki, brojnost zeca oko 15000, brojnost fazana oko 10.000.

 

Spomenik u Kaštelu u Ečkoj

 

Od lovaca turista koji su boravili u lovištu najzastupljeniji su lovci iz Italije, koji su lovili sitnu divljač, a zatim iz Nemačke, Austrije i Španije, koji su lovili srndaća.

 

Lovačko udruženje "Zrenjanin"
Kej 2. oktobra 19
23000 Zrenjanin
Tel. 023- 561-120