Obilazak okoline

Osnovu razvoja izletničkog turizma u okruženju Zrenjanina čini lokalitet Lukino Selo – Ečka, koji je najatraktivniji po kvalitetu, brojnosti i raznovrsnosti faktora turističke ponude (Specijalni rezervat prirode ''Stari Begej – Carska bara'', ribnjak ''Ečka'', kulturno-istorijski spomenici Ečke, Umetnička kolonija, hotel ''Sibila'', prenoćište ''Kaštel'', etnoselo Belo Blato, itd.).

 

Skulptura u dvorištu Kaštela

 

Na samom ulasku u rezervat prirode ''Stari Begej – Carska bara'', neposredno uz magistralni put Zrenjanin-Beograd, 15 kilometara od grada, podignut je jedinstveni etno-kompleks ''Tiganjica'', sa prenoćištem, restoranom, mini zoo-vrtom i pratećim sadržajima. Specijalni rezervat prirode ''Stari Begej – Carska bara'' pruža mogućnost za razvoj turizma vezanog za tzv. posebna interesovanja (foto safari, posmatranje ptica kao hobi).

 

Carska Bara

 

U  toku su aktivnosti na realizaciji programa razvoja turizma područja čenćanskih jezera. Ovaj lokalitet privlači ljubitelje prirode i ribolova, a tokom leta jezera posećuju kupači, naročito mlađi, kao i izletnici iz Beograda, Zrenjanina, Pančeva.

 

Reka Tisa

 

Banja Rusanda, takođe s ambizioznim razvojnim projektima, osim zdravstvenog nudi mogućnost i izletničkog turizma, u prijatnom ambijentu borove i lipove šume. Izletište na Tisi opremljeno je sadržajima potrebnim za kupanje i rekreaciju, a postoje mogućnosti i za razvoj nautičkog turizma. Ugostiteljsku ponudu ovog lokaliteta čine riblji specijaliteti.