Gradovi prijatelji

Jentaj, Narodna Republika Kina
 
Sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa potpisan 6. decembra 2021. godine u Novom Sadu / Jentaju
Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Sporazum o saradnji potpisan 24. septembra 2018. godine u Bijeljini

Više o Bijeljini na zvaničnoj prezentaciji:
Đula, Republika Mađarska
 
Sporazum o strateškom partnerstvu potpisan 7. februara 2015. godine u Đuli
 
Više o gradu Đuli na zvaničnoj prezentaciji:
Uhta, Ruska Federacija
 
Sporazum o prijateljstvu potpisan 29. septembra 2014. godine u Zrenjaninu
 
Više o gradu Uhti na zvaničnoj prezentaciji:
Krnjak, Republika Hrvatska
 
Sporazum o prijateljstvu o saradnji potpisan 20. januara 2014. godine u Krnjaku
 
Više o opštini Krnjak na zvaničnoj prezentaciji:
 Noginsk, Ruska federacija
  
Povelja o bratimljenju potpisana 3. juna 2013. godine u Zrenjaninu
 
Više o Noginsku na web-stranici:
 
 Štrpce, Srbija, AP Kosovo i Metohija
  
Povelja o bratimljenju potpisana 1. decembra 2012. godine u Štpcu
 
 
Bela Slatina, Bugarska
 
Sporazum o prijateljstvu i saradnji potpisan 3. marta 2010. godine u Beloj Slatini
 
Više o Beloj Slatini na zvaničnoj prezentaciji:
Leskovac, Srbija
 
Povelja o bratimljenju potpisana 1993. godine.
 
Više o Leskovcu na zvaničnoj prezentaciji:
 Grb Arada

Arad, Rumunija

Sporazum o saradnji potpisan 1967. godine, 
obnovljen 29. maja 2002. godine u Aradu


Više o Aradu na zvaničnoj prezentaciji:
www.primariaarad.ro

 Grb Bekeščabe

Bekeščaba, Mađarska

Sporazum o saradnji potpisan 7. oktobra 1966. u Zrenjaninu,
obnovljen 29. avgusta 2003. godine u Zrenjaninu


Više o Bekeščabi na zvaničnoj prezentaciji:
www.bekescsaba.hu

  Grb Laktaša

Laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina


Povelja o bratimljenju potpisana 11. aprila 2008. godine u Zrenjaninu


Više o Laktašima na zvaničnoj prezentaciji:
http://opstina-laktasi.com/cir/home-5/

Grb Temišvara 

Temišvar, Rumunija


Protokol o saradnji potpisan 30. avgusta 2003. godine u Zrenjaninu


Više o Temišvaru na zvaničnoj prezentaciji:
www.primariatm.ro

 Grb Trebinja

Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina


Tradicionalna saradnja između Mesne zajednice "Klek" i Opštine Trebinje proširena je i na saradnju između Grada Zrenjanina i Trebinja.

Povelja o bratimljenju potpisana 19. avgusta 2013. godine u Trebinju

Više o Trebinju na zvaničnoj prezentaciji:
www.trebinje.rs.ba
Grb Rešice 

Rešica, Rumunija


Saradnja s ovim gradom uspostavljena je proteklih godina na nivou privrednih komora i turističkih organizacija.


Više o Rešicama na zvaničnoj prezentaciji:
www.primaria-resita.ro

 Grb Teplica

Teplice, Češka Republika


Sporazum o saradnji potpisan
28. maja 1966. godine u Teplicama


Više o Teplicama na zvaničnoj prezentaciji:
www.teplice.cz

 
 
 
Bratski gradovi u nekadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji,
na osnovu Odluke SO Zrenjanin o bratimljenju, usvojene 8. jula 1974. godine.
 
Sporazum o bratimljenju potpisan 7. septembra 1974. u Travniku
 
- Gornji Milanovac, Republika Srbija
- Kamnik, Republika Slovenija
- Kotor, Republika Crna Gora
- Peć, Republika Srbija, AP Kosovo i Metohija
- Slavonska Požega, Republika Hrvatska
- Strumica, Republika Makedonija
- Travnik, Republika Bosna i Hercegovina