Održana 4. sednica Skupštine Grada

Skupština

Pod predsedavanjem Alkeksandra Martona juče je održana 4. sednica Skupštine Grada Zrenjanina, za čiji je dnevni red bilo predviđeno 36 tačaka. Na predlog gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kneževića, sa dnevnog reda, zbog tehničkih razloga, skinut je Predlog Odluke o Gradskom Savetu za mlade, dok je dnevni red dopunjen Predlogom Odluke o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu. Takođe, došlo je i do smene dva odbornika Srpske radikalne stranke. Ostavke na mesto odbornika podneli su Stanislav Vasiljević i Dušan Ivković, a umesto njih mandate su dobili Zdravko Ždrale i Tanja Ristić, koji su i dali svečanu izjavu.

 

Na samom početku sednice, reklamirajući povredu poslovnika, odbornici Srpske radikalne stranke ukazivali su na problem nastao oko naplate dimničarskih usluga. Dva puta za govornicu je izlazio gradonačelnik Knežević, objašnjavajući proceduru koja je do sada sprovedena i koja će se sprovesti, kako bi ova stavka naplate komunalnih usluga mogla da se nađe u Sistemu objedinjene naplate (SON).

 

Skupština je jednoglasno usvojila Zaključak kojim osuđuje svaki vid pretnji i ugrožavanja bezbednosti novinara i članova njihovih porodica i traži od nadležnih organa da učine sve da se spreče ovakvi necivilizacijski ispadi i da počinioce pronađu i privedu licu pravde.

 

Većinom glasova Skupština je usvojila Predlog Odluke o Gradskoj upravi, koji je obrazložila načelnik Gradske uprave po ovlašćenju Aleksandar Odavić – Mak. Ona je odbornicima iznela predlog po kom će ubuduće Gradska uprava imati 16 organizacionih jedinica - dva kabineta, sedam odeljenja i sedam službi. Kao novinu, ona je pomenula odvajanje odeljenja  za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine u posebna odeljenja, čime će biti ostvaren brži i efikasniji rad.

 

Odbornici su usvojili i nekoliko odluka, kao i izmena odluka, koje su prethodno utvrdili članovi Gradskog veća. Radi se o Odluci o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda i tehničko-tehnoloških udesa, Odluci o Planu detaljne regulacije radne zone "Severozapad - Elemir", Odluci o opštinskim administrativnim taksama, Odluci o ombudsmanu, Odluci o osnivanju Fonda za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa područja opštine Zrenjanin, Odluci o etičkom kodeksu ponašanja zaposlenih u Opštinskoj upravi i javnim službama opštine Zrenjanin, Odluci o obrazovanju Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa ponašanja funkcionera, Odluci o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Zrenjanina. Usvojen je i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o Generalnom planu Zrenjanina 2006-2026. godine, na osnovu koje će industrijski kompleksi i objekti locirani u zonama predviđenim za stanovanje ili u centralnoj gradskoj zoni moći da budu dislocirani ili da im bude promenjena namena.

 

Na jučerašnjoj sednici odbornicima su podnete i informacije o ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim rashodima u periodu januar – jun 2008. godine, o izvršenju žetve strnih žita u 2008. godini i pripremama za jesenju berbu i jesenju setvu u Gradu Zrenjaninu, o materijalnom položaju učesnika ratova, o zdravstvenom stanju stanovništva opštine Zrenjanin u 2007. godini, kao i Program rada predškolskog obrazovanja i vaspitanja Predškolske ustanove i osnovnih škola Grada Zrenjanina za školsku 2008-2009. godinu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/28/grb_zrenjanin_150px.jpg