Održana 9. sednica Gradskog veća

Pod predsedavanjem zamenika gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kaurića, danas je održana 9. sednica Gradskog veća, sa dnevnim redom koji je obuhvatio sedam tačaka. Članovi veća jednoglasno su utvrdili predloge Odluke o Planu detaljne regulacije stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila "Mobil Petrol" i Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i predlog Odluke u vezi sa davanjem saglasnosti o pripajanju DP "Grejanje" Zrenjanin JKP "Gradska toplana". Utvrđivanjem ovog predloga nastavljene su aktivnosti u postupku transformacije DP "Grejanje" u javno preduzeće. 
 
Načelnica Gradske uprave Aleksandra Odavić Mak obrazložila je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Donošenjem ovog Pravilnika zaokružuje se unutrašnja organizacija lokalne uprave, u skladu s novim statusom koji je Zrenjanin dobio. Kako je već pomenuto tokom usvajanja Odluke o Gradskoj upravi, od strane Skupštine Grada, novom organizacijom neće se povećavati broj zaposlenih, već će se, odgovarajućim preraspodelama odeljenja, službi i kabineta, dobiti efikasnija i "transparentnija" uprava. 
 
Većnici su na jučerašnjoj sednici prihvatili informaciju o upisu učenika za školsku 2008/2009. godinu na području Grada Zrenjanina. Najznačajniji je podatak o porastu broja učenika upisanih u prvi razred osnovne škole za 188, u odnosu na prethodnu školsku godinu, tako da je ove godine u školu krenulo ukupno 1316 prvaka. Ukupno je u 27 osnovnih škola upisano 10103 učenika, dok je ukupan broj srednjoškolaca ove godine 6131, i to u 246 odeljenja. U osnovnu i srednju školu "9. maj", za decu s posebnim potrebama, ove je školske godine upisano ukupno 302 učenika.