Usvojen Statut JP "Turistički centar Grada Zrenjanina"

Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju, odbornici Skupštine Grada Zrenjanina juče su razmatrali nekoliko tačaka u vezi sa započetom transformacijom Turističke organizacije u Turistički centar Grada Zrenjanina. Većinom glasova odbornika, usvojen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JP "Turistički centar Grada Zrenjanina". Donošenju odluke prethodila je diskusija u kojoj su uglavnom učestvovali odbornici opozicije. Oni su ukazivali na manjkavosti u tekstu Statuta i kritikovali osnivača da brzopletim osnivanjem novog javnog preduzeća želi da što pre "zbrine" zaposlene u Turističkoj organizaciji koji već nekoliko meseci ne primaju lični dohodak. Predlozi odluka usvojeni su, ipak, gotovo dvotrećinskom većinom (41 je glasalo "za"), a osim usvajanja Statuta novog javnog preduzeća, imenovani su predsednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora, dok je sa dnevnog reda skinuta tačka koja se odnosi na imenovanje direktora. 
 
Tokom rasprave o dnevnom redu, odbornica Pokreta "Ravnopravnost" Milena Prstojević obavestila je Skupštinu o protestima radnika zrenjaninske pivare i zatražila da lokalna samouprava da doprinos zaštiti javnog interesa Grada Zrenjanina, odnosno zaštiti imovine ovog preduzeća. Predsednik Skupštine Aleksandar Marton najavio je da će već za narednu sednicu biti pripremljena tačka dnevnog reda u vezi sa pomenutim zahtevom.