Zamenik gradonačelnika posetio OŠ "Vuk Karadžić"

U poseti osnovnoj školi "Vuk Karadžić" danas su boravili zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić i član Gradskog veća Grada Zrenjanina zadužen za sport Vojislav Matić. Cilj posete bio je upoznavanje sa situacijom u školi, nakon što je građevinski inspektor 10. novembra zabranio korišćenje sale za fizičko vaspitanje, čime je škola onemogućena da kvalitetno realizuje nastavu iz ovog predmeta. 
 
 
Nakon uvida u stanje u kom se sala nalazi, zamenik gradonačelnika Goran Kaurić rekao je da nema dileme oko pomoći, da će određena sredstva školi biti dodeljena interventno, a da će o konačnom iznosu još biti reči, s obzirom da je u pripremi projekcija budžeta Grada Zrenjanina za narednu godinu.
- Neophodna je obimna adaptacija sale, u čemu će grad interventno pomoći, a obratićemo se i nadležnom pokrajinskom sekretarijatu i republičkom ministarstvu. Slične probleme ima još nekoliko škola, a pojedine uopšte nemaju fiskulturnu salu. U 2009. godini projektovana su sredstva u budžetu i za te namene i grad će aposlutno imati to kao prioritet, što bi trebalo da važi i za više nivoe vlasti, s obzirom da se radi o deci i njihovim potrebama -  rekao je zamenik gradonačelnika. 
 
 
Direktorka škole Tatjana Pavlović rekla je da je novonastala situacija donela đacima dodatne probleme, s obzirom da nastavu fizičkog moraju da izvode u salama okolnih škola, ili na gradskom bazenu. Ona je istakla da je za obnovu neophodno obezbediti oko 3 miliona dinara. 
 
Inače, zgrada u kojoj je smeštena OŠ "Vuk Karadžić" izgrađena je pre 120 godina, pa iako je pod zaštitom, mnogi njeni delovi nalaze se u dotrajalom stanju, uključujući i pomenutu salu za fizičko vaspitanje. Njeno korišćenje je zabranjeno, jer je inspektor ocenio da predstavlja realnu opasnost po učenike koji u njoj borave. Sa fasadnih zidova malter je potpuno otpao, na delovima zida opeke su rasklimane i istrošene, a oštećena je i krovna konstrukcija. U prethodnom periodu bilo je u javnosti i inicijativa za izmeštanje škole, i gradnju nove, zajedničke zgrade za ovu i obližnju školu "Sonja Marinković", ali iz više razloga ove inicijative nisu zaživele.