"Srbija bi s Đinđićem danas drugačije izgledala"

Povodom šeste godišnjice ubistva prvog demokratskog premijera Srbije, dr Zorana Đinđića, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton saopštava da bi Srbija danas svakako drugačije izgledala, da je mogla da do kraja sprovede reforme koje je započeo upravo Đinđić. 
 
-   Šest godina nakon ovog tragičnog događaja Srbija je usporila svoj evropski put, a nažalost, takvo je i ono nadanje, koje je bilo prisutno nakon 5. oktobra 2000. godine. Danas se u zemlji suočavamo s nizom nasleđenih, ali i novih problema, na koje dodatno utiče svetska ekonomska kriza. Sada se, možda više no u bilo kom trenutku proteklih godina, suočavamo s nedostatkom Đinđiđeve energije, političke racionalnosti i vizionarstva da se problemi ne samo rešavaju, već i sprečavaju. 
Dr Zoran Đinđić rado je posećivao Zrenjanin, kao jedan od vodećih centara demokratije u Srbiji. Predlažem da gradska Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova što pre razmotri inicijative da neka od značajnijih ulica u Zrenjaninu ponese ime dr Zorana Đinđića, kao što je to već učinjeno u drugim mestima u Srbiji – kaže se u saopštenju predsednika Skupštine grada Zrenjanina Aleksandra Martona.