TF "Mihajlo Pupin" u programu prekogranične saradnje

Grad Zrenjanin posetila je delegacija Politehničkog univerziteta u Temišvaru, u kojoj su bili prorektor prof. dr Viorel Aurel Šerban i univerzitetski profesor prof. dr Kozmin Lokovej. Poseta predstavnika jednog od najboljih tehničkih fakulteta u Rumuniji iskorišćena je za razgovor o mogućnostima saradnje s Tehničkim fakultetom "Mihajlo Pupin" iz Zrenjanina, kao i učešću dve ustanove u IPA Programu prekogranične saradnje Srbija – Rumunija, a susret je iskorišćen i za potpisivanje Protokola o pristupu dve visokoškolske institucije "Balkanskoj asocijaciji za Tehničko-informatičko obrazovanje". Sastanku u Gradskoj kući u Zrenjaninu prisustvovali su i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Radmila Marinković Nedučin, dekan TF "Mihajlo Pupin" prof. dr Momčilo Bjelica, predstavnik "Balkanske asocijacije za Tehničko-informatičko obrazovanje" prof. dr Slobodan Popov i predstavnik "Regionalnog društva za Tehničko obrazovanje" prof. Miloš Soro.
 
 
Učesnike skupa pozdravio je predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton. On je istakao značaj prekogranične saradnje, posebno u oblasti visokog školstva i obrazovanja, a da Program saradnje Srbija – Rumunija nudi mogućnost obema stranama, i Zrenjaninu i Temišvaru, da ostvare određene beneficije i unapređuju sisteme edukacije na svojim fakultetima i u svojim sredinama.  
 - Samo zajedničkim snagama možemo da ostvarimo boljitak i za Temišvar i za Zrenjanin, za Banat i Vojvodinu, za Rumuniju i Srbiju – istakao je Aleksandar Marton i dodao da je jedan od ciljeva i ovog sastanka da se još jednom ukaže na potrebu i mogućnost formiranja "Banatskog univerziteta", čije bi sedište bilo u Zrenjaninu, jezgro u okviru TF "Mihajlo Pupin", a kom bi gravitiralo oko 700 hiljada stanovnika srpskog dela Banata.  
 
 
Prorektor Politehničkog univerziteta u Temišvaru prof. dr Viorel Aurel Šerban rekao je da je ovaj univerzitet osnovan 1920. godine, a da se danas u njegovom sastavu nalazi 10 fakulteta s različitim tehničkim usmerenjima i disciplinama. On je rekao da njegova poseta Zrenjaninu ne znači samo potvrdu pristupa "Politehnika" Univerziteta "Balkanskoj asocijaciji za Tehničko-informatičko obrazovanje", već, pre svega, želju da se uđe u partnerstvo u okviru IPA Programa prekogranične saradnje i participira u zajedničkim projektima. 
 
 
Tokom sastanka, osim razgovora o prekograničnoj saradnji Srbije i Rumunije, predstavnici univeziteta u Temišvaru i Novom Sadu, TF "Mihajlo Pupin" i predstavnik "Balkanske asocijacije za Tehničko-informatičko obrazovanje" potpisali su i Protokol o pristupu ovoj asocijaciji, osnovanoj nedavno na Međunarodnoj konferenciji na Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu potpisima predstavnika Srbije, Bugarske i Makedonije.