240 godina od dobijanja trgovinskih privilegija za Veliki Bečkerek

Pre 240 godina, 6. juna 1769. godine, Privilegijom carice Marije Terezije, Veliki Bečkerek uzdignut je na stepen trgovačke varoši, čime je ušao u red povlašćenih gradova na teritoriji Austrougarske monarhije. U dokumentu, rukom pisanom na nemačkom jeziku u Beču, u petnaest odredbi detaljno se definiše novi status varoši, a u uvodnom delu izražava se uverenje da će dobijena Privilegija pomoći varoši da unapredi ne samo trgovinsko i zanatsko umeće, već i obrazovanje svojih stanovnika. 
 
 
 
"Priznajemo javno ovim pismom i objavljujemo svakome da opštinu mesta Veliki Bečkerek u našoj Tamiškoj županiji najmilostivije uzdižemo na stepen grada, što je to mesto najponiznije umolilo da mu se dodeli Privilegium. Povodom ove najponiznije molbe i povodom preporuke naše Banatske zemaljske administracije putem ministarske deputacije, najblagonaklonije smo odlučili da mesto Veliki Bečkerek zasada uzdignemo na stepen tržišta, u najblagonaklonijoj nameri da podižemo rukodelstvo i zanatstvo, i u uverenju da će se stanovnici prvenstveno posvetiti ovom proizvođačkom staležu, da će pribaviti još nedostajuće rukodelce i veštake, da će ovome privući svoju decu i da će je dati da se pouče u čitanju, pisanju, računanju, kao potrebnim znanjima u zanatlijskom i trgovačkom staležu, kao i u izučavanju nemačkog jezika. A kada, vremenom, zanatstva i veštine, zajedno sa trgovačkim staležom u ovom tržištu, budu većma uzdignuti, bićemo u svako doba skloni ovom tržištu dodeliti i prava jednog grada..." – poručuje se, između ostalog, u tekstu Privilegije, čiji se prepis originala i prevod na srpski jezik čuvaju u zrenjaninskom Istorijskom arhivu. 
 
 
Na godišnjicu ovog događaja, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton, saopštava da, iako se važnost ovog datuma različito tumači, nesporno je da je dodeljivanje statusa trgovišta za Veliki Bečkerek značajno doprinelo razvoju koji je ubrzo usledio i gradu doneo mnoge blagodeti u gotovo svim oblastima života. 
"Iste godine počela je s radom prva bolnica, otvaraju se obrazovne i druge ustanove, privredni i zanatski pogoni, a samo deceniju kasnije formirana je Torontalska županija, u kojoj je živelo oko pola miliona stanovnika, a čije je središte bilo u našem gradu. U prvoj odredbi dobijene Privilegije stanovnici Velikog Bečkereka proglašavaju se slobodnim ljudima, što je bio osnovni preduslov da se trgovištu dodele i prava jednog grada. Varoši je omogućeno osnivanje Saveta, sa sedam savetnika i tržišnim sudijom, što je predstavljalo značajan napredak i u oblasti lokalne administracije. 
Zbog svega navedenog, u obavezi smo danas da se podsetimo ovog datuma. Takođe, na istoričarima i stručnoj javnosti je da i dalje istražuje kakvu je i koliku ulogu dobijena Privilegija imala za razvoj grada. Lokalna samouprava Grada Zrenjanina pružaće im u tome punu podršku." – saopštava predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton.