Održana sednica Gradskog veća – budžet "tanji" za 20 odsto

Juče je održana 25. sednica Gradskog veća Grada Zrenjanina kojom je, u odsustvu gradonačelnika dr Milete Mihajlova, predsedavao njegov zamenik Goran Kaurić. Predviđeni dnevni red dopunjen je sa još dve tačke, pa se ukupno raspravljalo o 27 tačaka. Pre razmatranja Dnevnog reda, Goran Kaurić saopštio je da je član Gradskog veća zadužen za resor komunalnih delatnosti, Imre Fazekaš, podneo ostavku na ovu funkciju.
 
Gradski većnici su utvrdili Predlog Odluke o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana u Gradu Zrenjaninu, kao i Predlog Rešenja o obrazovanju Radne grupe za utvrđivanje kriterijuma i načina rada narodne kuhinje. Ovim predlozima utvrđuju se prava na smeštaj u sigurnu kuću za žene i žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima, kao i pravo na korišćenje usluge narodne kuhinje. Odlukom je propisano da će se bliži uslovi i kriterijumi za korišćenje prava na smeštaj u sigurnu kuću za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima urediti posebnim ugovorom izmeću Centra za socijalni rad Grada Zrenjanina i Grada Zrenjanina. Pravo na korišćenje usluge narodne kuhinje, krug lica i uslovi za ostvarivanje ovog prava regulisaće se Pravilnikom o radu narodne kuhinje.
 
Utvrđen je i Predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova, kojom se, na osnovu predloga Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova, skraćuje rok sa deset godina na pet, koliko mora da prođe od smrti neke ličnosti da bi se prema njoj utvrdilo ime ulici, trgu ili drugom delu naseljenog mesta. 
 
Najviše pažnje tokom jučerašnjeg zasedanja Gradskog veća izazvala je informacija o ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim rashodima u periodu januar-mart 2009. godine. Načelnica Odeljenja za poslove finansija i računovodstva Besu Euđenija saopštila je da su u ovom periodu ostvareni ukupni javni prihodi u iznosu od 594.258.242 dinara, što je u odnosu na isti period 2008. godine smanjenje za 20,6%. U nominalnom iznosu javni prihodi su smanjeni za 154.343.664 dinara. U strukturi prihoda uočava se smanjenje učešća Republike u ukupno naplaćenim prihodima sa 35,5% na 17,2%, Pokrajine sa 33% na 5,6% i Grada sa 30,5% na 22,7%. 
- Nivo ostvarenja prihoda koji treba dostići po završetku prvog kvartala je 25%, a  ostvarenje je svega 13%. Nizak procenat ostvarenja ukazuje na to da lokalna samouprava nije u mogućnosti da utiče na ostvarenje prihoda, a prilikom planiranja nema dovoljno saznanja o uslovima i prilikama u kojima funkcioniše – istakla je ovom prilikom Besuova.
 
Na sednici su razmatrani i izveštaj o poslovanju Opšte bolnice "Dr Đorđe Joanović" i Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" za period I – XII 2008. godine, kao i informacije o izvršenju prolećne setve i priprema za žetvu 2009. godine na teritoriji Grada Zrenjanina i o materijalnom položaju učesnika ratova. Utvrđen je i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Kako je obrazložila načelnica Gradske uprave Aleksandra Odavić – Mak, radi efikasnijeg rada uprave pristupilo se spajanju Službe lokalnog ekonomskog i ruralnog razvoja i Službe investicija u jedno odeljenje – Odeljenje lokalnog ekonomskog i ruralnog razvoja i investicija. 
 
Gradsko veće utvrdilo je i Predlog Odluke o parkiranju vozila, kojom se uvodi sistem kontrole i naplate parkiranja putem SMS poruka, kao i usaglašavaju odgovarajući članovi postojeće odluke koji se odnose na nov način kontrole i naplate.