Održana konferencija "Softverska rešenja za razvoj poslovanja"

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" iz Zrenjanina i Rumunsko udruženje za elektronsku Industriju i softver - Filijala Temišvar (ARIES - TM) juče su u našem gradu organizovali konferenciju "Softverska rešenja za razvoj poslovanja" i promociju web-platforme www.banatsoftware.eu
 
Konferencija je imala za cilj da omogući susret i međusobnu komunikaciju između predstavnika malih i srednjih preduzeća iz regiona Banata o koristima koje upotreba softvera može da donese u povećanju efikasnosti poslovnih procesa. Na konferenciji su prezentovana rešenja softverskih kompanija iz pograničnog regiona Rumunija-Srbija koja su uspešno realizovana i implementirana kod korisnika softvera, kao i mogućnosti finansiranja programa uvođenja softverskih rešenja u poslovanje. Značajnu komponentu ovog događaja činilo je povezivanje svih zainteresovanih kompanija, kako softverskih, tako i ostalih. Ovo povezivanje bi u narednom periodu trebalo, da uz pomoć poslovnih konsultanata, identifikuje poslovne potrebe koje se mogu rešavati pomoću specijalno razvijenih softvera i eventualnu finansijsku pomoć javnih fondova.
 
 
Učesnike Konferencije pozdravio je predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton. On je istakao značaj ovakvih skupova, posebno u oblasti informatičkog inženjeringa, a činjenica da je u pitanju međunarodna saradnja, konkretno Srbije i Rumunije, daje čitavom projektu dodatnu važnost. 
- Saradnja između malih i srednjih preduzeća u obe države, konkretno u oblasti primene softvera značajnih za konkurentnost ovakvih preduzeća na tržištu, kao i prisustvo konsultanata za primenu određenih informatičkih rešenja u praksi, čine ovaj skup u Zrenjaninu značajnim, pre svega, za razmenu mišljenja i uspostavljanje kontakata, a s ciljem da se u narednom periodu unapredi poslovanje preduzeća sa teritorije srpskog i rumunskog dela Banata – istakao je Aleksandar Marton i dodao da su dobrosusedski odnosi i aktivna saradnja između Rumunije i Srbije, pre svega gradova Zrenjanina i Temišvara, a u poslednjem periodu i Rešica, nešto što je od obostrane koristi i što treba dalje unapređivati.  
 
Platforma "banatsoftware.eu" omogućuje pristup relevatnim informacijama o nabavci i implementaciji softverskih rešenja vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu. Kao prednosti ponuđene korisnicima platforme, realizatori projekta navode informisanje o aktivnostima i uslugama koje nude preduzeća iz oblasti industrije za razvoj softvera u regionu Banata (kako u Srbiji tako i u Rumuniji), pristup podacima o firmama koje su specijalizovane za razvoj specifičnih softverskih aplikacija, besplatan pristup aktuelnim i ažuriranim studijama slučajeva o uspešnim implementacijama softverskih rešenja razvijanim za mala i srednja preduzeća iz regiona Banata, upotrebu rečnika (glosara) tipičnih termina u informacionim i komunikacionim tehnologijama, mogućnost preuzimanja (download-a) dokumenata koji se odnose na uspešne primene softvera  od strane malih i srednjih preduzeća u regionu Banata, pristup informacijama o događajima u regionu Banata koji se odnose na upotrebu softvera u poslovanju malih i srednjih preduzeća, i mogućnost prijave za vesti (newsletter) "BanatSoftware" preko kojih se dobijaju informacije o novim softverskim kompanijama prijavljenim u katalogu softverskih firmi, o novim uspešnim primenama softvera u poslovanju ili drugim interesantnim događanjima u regionu.