Raspisan konkurs Fonda za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa područja grada Zrenjanina

Na osnovu člana 10. Statuta Fonda za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa područja grada Zrenjanina ( «Službeni list grada Zrenjanina», broj: 26/08 i 15/09 ) i Odluke Upravnog odbora Fonda od 26.10. 2009. godine, raspisuje se

 

KONKURS

 

za stipendiranje talentovanih učenika srednjih škola i talentovanih studenata sa područja grada Zrenjanina:

 

USLOVI ZA STIPENDIRANjE

1. Za učenike srednjih škola

 • da je učenik drugog i viših razreda srednje škole,
 • da je učenik tokom srednjoškolskog obrazovanja ostvario odličan uspeh i
 • da je učenik u prethodnoj školskoj godini ostvario jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije.

2. Za studente

 • za studente osnovnih akademskih studija, da je student druge i viših godina studija na budžetu Republike Srbije,
 • za studente master i doktorskih studija, da je student na budžetu Republike Srbije ili da troškove školovanja plaća odgovarajući državni fakultet,
 • da nije ponovio ni jednu godinu studija ,
 • da je prosečna ocena tokom studija najmanje 9,00 ,
 • da je student položio sve ispite iz prethodnih godina studija i 
 • da student osnovnih akademskih studija nije navršio 25 godina života, odnosno da student master i doktorskih studija nije navršio 27 godina života.
   

Rok za podnošenje prijava na konkurs je petak 13.11.2009. godine

 

 Detalje Konkursa možete videti ovde.