U petak, 21. maja, se zaključuje posebni birački spisak, izbori za nacionalne savete 6. juna

Predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton izdao je saopštenje povodom zaključenja posebnog biračkog spiska pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica koji žive na teritoriji Republike Srbije. 
 
"U petak, 21. maja, u ponoć, zaključuje se posebni birački spisak. Samo birači koji se do tog vremena upišu u ovaj spisak moći će da glasaju na izborima zakazanim za 6. jun 2010. godine. Pozivam sve pripadnike nacionalnih manjina koji se još nisu upisali u posebni birački spisak da to učine ukoliko žele, kako bi na izborima mogli da biraju članove svog nacionalnog saveta. Podsećam još jednom sve pripadnike manjinskih nacionalnih zajednica da upis u poseban birački spisak predstavlja zakonsko pravo i slobodu, a ne obavezu, i u tom svetlu ga treba i posmatrati. 
Posao oko upisa u poseban birački spisak u Zrenjaninu je poveren Odseku Gradske uprave za poslove biračkog spiska, mesnih zajednica i druge poslove, smeštenom u Gradskoj kući, u kancelarijama 14 i 15. U ovim kancelarijama mogu se dobiti i sve neophodne informacije u vezi sa upisom"- saopštava  Aleksandar Marton.
 
Neposredni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina biće održani 6. juna 2010. godine. Na neposrednim izborima biraju se nacionalni saveti albanske, aškalijske, bošnjačke, bunjevačke, bugarske, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, romske, rumunske, rusinske, slovačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.
 
Pravo glasa na izborima imaju samo oni pripadnici nacionalnih manjina koji su upisani u poseban birački spisak (PBS) svoje nacionalne manjine. Pravo upisa u PBS ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u opšti birački spisak. Upis u PBS se vrši na osnovu pismenog zahteva. Zahtev za upis se podnosi opštinskim, odnosno gradskim upravama gde podnosilac zahteva ima prebivalište. Zahtev za upis može da se podnese neposredno ili putem pošte, a može se preuzeti i sa sajta Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na adresi www.ljudskaprava.gov.rs