Izveštaj o kvalitetu vazduha u Zrenjaninu u proteklih šest meseci: svi parametri u dozvoljenim granicama, vazduh čist i nezagađen

Povodom Svetskog dana čistog vazduha, 3. novembra, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura ukazuje da se u gradu kvalitet vazduha redovno kontroliše i da će u narednom periodu te aktivnosti biti i pojačane, jer se planira uvođenje novih mernih lokacija. 
- Imaćemo još kompletniju sliku u toj oblasti i moći da u svakom trenutku izađemo pred javnost s konkretnim rezultatima i stanjem kvaliteta vazduha u ključnim delovima grada, a u zavisnosti od potencijalnih izvora emisija zagađujućih materija i smera duvanja dominantnih vetrova. To će nam dati mogućnost i da reagujemo ako bude potrebno, a što se tiče aktuelnih podataka kojima raspolažemo, vazduh na teritoriji grada je zadovoljavajućeg kvaliteta - rekao je gradonačelnik.   
 
 
 
Naime, Gradu Zrenjaninu dostavljen je pre nekoliko dana izveštaj kvaliteta ambijentalnog vazduha na njegovoj teritoriji, na osnovu monitoringa sprovedenog automatskim i manualnim merenjima tokom poslednjih šest meseci, od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Zavoda za javno zdravlje u Zrenjaninu. Automatski monitoring je izvršen preko stanice, koja je u sastavu Lokalne mreže automatskog monitoringa kvaliteta ambijentalnog vazduha, dok je manualni monitoring izvršio Zavod za javno zdravlje. 
 
Na osnovu tog izveštaja, svi parametri merenja, kada su gasovi u pitanju, bili su u dozvoljenim granicama, pa se može reći da je vazduh čist i nezagađen u posmatranom periodu godine. Izmerene količine sumpor-dioksida, azotnih oksida i olova su ispod dnevne granične/tolerantne vrednosti za posmatrani period, dok u koncentraciji PM10 suspendovanih čestica postoje dnevna prekoračenja tokom grejne sezone, ali parametri ne prelaze propisane vrednosti na godišnjem nivou. 
 
 
 
PM čestice nastaju od oksida azota i sumpora, te se one detektuju kao čestice, a ne kao gasovi iz kojih su nastale stoga se nazivaju “sekundarnim”. Prekoračenje je zabeleženo tokom 10 dana, ali je u toku godine dozvoljeno prekoračenje graničnih vrednosti maksimalno 35 dana, pa su rezultati monitoringa prihvatljivi i za ovaj segment kontrole. 
 
Godišnja granična vrednost za sumpor-dioksid je 50 mikrograma po metru kubnom, a u Zrenjaninu je ona manja od 10. Takođe, godišnja granična vrednost azotnih oksida iznosi 40 mikrograma po metru kubnom, dok je u Zrenjaninu izmerena višestruko manja srednja koncentracija, od 12 mikrograma. 
 
U predstojećem periodu, uvešće se i nova, dodatna merna mesta za kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha, a gradski Zavod za javno zdravlje predložio je za tu namenu tri lokacije - kod Sportskog centra “Partizan” u Beogradskoj ulici, naselju Mužlja i kod Gerontološkog centra, a razmatra se i bliža lokacija kompleksu “Linglong”. Trenutno se merenja vrše na tri punkta - Bulevaru Veljka Vlahovića, Trgu Dositeja Obradovića i MZ “Elemir”. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6273/merna_stanica_vazduh_0.jpg