Za sufinansiranje mera energetske efikasnosti pristiglo je više od tri stotine prijava, korisnici najviše zainteresovani za zamenu stolarije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu završen je krajem prošlog meseca, a prema informaciji Komisije za realizaciju mera energetske sanacije grada pristiglo je 329 prijava zainteresovanih korisnika.
Sredstva za sunfinasiranje mera iznose 27.061.764 dinara, od čega je 13.801.500 dinara opredelio grad Zrenjanin, a 13.260.264 dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti.
U toku je otvaranje pristiglih prijava i, kako iz Komisije navode, do sada je najviše prijava pristiglo za zamenu stlolarije.
Očekuje se da potpisivanje Ugovora sa krajnjim korisnicima bude realizovano početkom oktobra. 
Javnim pozivom određeni su kriterijumi za odabir projekata, a ocenjivanje i rangiranje projekata domaćinstava i stambenih jedinica vršiće se u skladu sa Pravilnikom, dok će Komisija izvršiti terenski obilazak kako bi imala uvid u stanje obejakata sa liste i zatim sačiniti predlog konačne liste krajnjih korisnika koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici grada. 
 

Način realizacije dodeljenih sredstava: 

Grad će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima izvođačima radova, a ne domaćinstvima ili stambenim zajednicama, nakon što građanin ili stambena zajednica izvrši celokupnu uplatu izvođaču radova i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva izvođaču radova je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije
prilikom prvog izlaska.
Građanin ili stambena zajednica mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.
Grad će vršiti prenos sredstava izabranim izvođačima radova u skladu sa zaključenim ugovorom. Građanin ili stambena zajednica će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u odeljku II (maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava grada).
Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.
Ukoliko građanin ili stambena zajednica nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica podneo prilikom prijave, grad neće uplatiti sredstva dodelena
javnim konkursom.
Rok važenja cena, kojim privredni subjekat garantuje da neće doći do promene cena, je rok koji teče od dana izdavanja predračuna. Ukoliko nakon isteka roka dođe do promene cena na tržištu, a pre realizacije Ugovora, privredni subjekat ima pravo da koriguje cene na predračunu, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti krajnjeg korisnika. Ukoliko krajnji korisnik pristane na korigovanu ponudu, razliku u ceni sam snosi.
Ukoliko iz nekog razloga građanin ili stambena zajednica ne može da realizuje nabavku od odabranog izvođača radova, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu
profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.


Podsetimo, Grad Zrenjanin raspisao je  javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima za građane sa teritorije Grada Zrenjanina i sredinom avgusta prošle godine. Konkurs se ticao zamene spoljnih prozora i vrata, sa pratećim građevinskim radovima, kao i zamene kotlova na prirodni gas u kućama koje poseduju sistem centralnog grejanja. Na taj javni poziv prijavio se veliki broj građana, a uslove je ispunilo 97 njih zainteresovanih za zamenu kotlova i 188 za zamenu prozora i vrata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6676/prozori_m.jpg