Gradonačelnik Simo Salapura: Zrenjanin unapređuje jedinice civilne zaštite

Nakon što je zahvaljujući IPA programima Prekogranične saradnje sa Rumunijom/Evropskom unijom obezbeđena neophodna opremu za reagovanje u vanrednim situacijama i donet najvažniji lokalni dokument u ovoj oblasti “Procena rizika od katastrofa”, obaveza i odgovornost štaba za vanredne situacije Grada Zrenjanina dobijaju na značaju. Oprema je prvenstveno vezana za odbranu od poplava, ali se može upotrebiti i u slučaju zemljotresa, kao i u lokalizaciji požara. Kako će to biti organizovano, zavisi i od organizacionih sposobnosti štaba za vanredne situacije.
 
 
 
Oprema nema svoju svrhu ukoliko ne postoje obučeni pripadnici jedinica Civilne zaštite i drugih organizacija koje se bave zaštitom i spasavanjem. Grad Zrenjanin je i na tom planu preduzeo sve neophodne korake. Doneta je odluka o obrazovanju jedinice Civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice za uzbunjivanje i u toku je priprema za njihovu popunu. U skladu sa Zakonom, činiće je građani koji su vojni obveznici, zatim punoletni građani koji nisu vojni obveznici i dobrovoljci.
 
- Predviđeno je da u jedinici Civilne zaštite opšte namene bude 90 pripadnika raspoređenih u tri voda. Specijalizovana jedinica za uzbunjivanje imaće dva voda sa 162 pripadnika. U oba slučaja će se voditi računa da pripadnici budu teritorijalno raspoređeni, jer su ove formacije namenjene da intervenišu u slučaju proglašenja vanredne situacije na teritoriji grada i naseljenih mesta - pojašnjava Simo Salapura, gradonačelnik i komandant štaba za vanredne situacije u Zrenjaninu.
 
 
 
Kako bi što bolje pripremili komandante štabova za obaveze koje ih čekaju u slučaju elementarnih nepogoda ili tehničko tehnoloških nesreća, Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije organizovao je seminar na Vrdniku sa temom “Organizacija rada štaba za vanredne situacije i rukovođenje u vanrednim situacijama”, kom je, uz komandante štabova iz drugih vojvođanskih gradova i opština, prisustvovao i gradonačelnik Zrenjanina. Uz njega, u radu seminara učestvovali su i načelnik Srednjobanatskog upravnog okruga Predrag Rađenović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije MUP Republike Srbije u PU Zrenjanin Goran Marjanović i predsednik Vatrogasnog saveza Srbije Dragan Ćapin
 
 
 
Komandanti štabova su se, između ostalog, upoznali sa rukovođenjem u vanrednim situacijama, kriznim komuniciranjem i upotrebom Vatrogasno-spasilačkog bataljona i Dobrovoljnih vatrogasnih društava. U pitanju je nastavak obuke, do sada organizovane u Nišu, Kragujevcu i Beogradu, a koju zajednički organizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije i organizacija OEBS.
 
Fotografije: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Uprava za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6959/Vrdnik_seminar_vanredne_situacije_0.jpg