Raspisani lokalni izbori - obaveštenje o izlaganju na uvid dela Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zrenjanina

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je juče izbore za odbornike 66 jedinica lokalne samouprave, među kojima je i grad Zrenjanin.  Raspisani su izbori i za odbornike beogradskih i niških opština. Izbori će se održati 2. juna 2024. godine.
 
Na osnovu člana 14. stav 1. i član 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Službeni glasnik RS'', br. 104/09 i 99/11) i tač. 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Službeni glasnik RS'', br. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 i 16/22), Gradska uprava grada Zrenjanina 

IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA ZRENJANINA
 
Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Zrenjanina, izložen je u sedištu Gradske uprave grada Zrenjanina, ul. Trg slobode, br. 10, kancelarija br. 13.
 
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
 
Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina mogu podneti Gradskoj upravi u vremenu od 08,00 do 14,30 časova svakog radnog dana i subotom od 08,00 do 13,00 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 17.05.2024. godine. 
 
Nakon zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora, upis birača u birački spisak vrši Ministarstvo nadležno za poslove uprave. Zahtev za promene u biračkom spisku može se podneti neposredno nadležnom Ministarstvu ili Gradskoj upravi. 
 
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.
 
Posebno se pozivaju građani sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, koji će  do 02.06.2024. godine  steći punoletstvo, samim tim i biračko pravo, da izvrše uvid u birački spisak i po potrebi zahtevaju neophodne promene u biračkom spisku uz potrebne dokaze.
 
U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podatka o ličnosti. 
 
Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7449/Grad_00.jpg