Predstavljeno sanitetsko vozilo - reanimobil, koji je Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” dobila od Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura prisustvovao je danas predstavljanju sanitetskog vozila - reanimobila, koji je SHMP Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” dobila od Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u okviru projekta “Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19”.

 

 

Govoreći o donaciji direktor Doma zdravlja doktor Zdravko Ždrale ukazao je da je vozilo od neprocenjivog značaja za Službu hitne pomoći i na tome zahvalio Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravlje na čiji predlog su i uvršteni u grupu ustanova kojima treba ovakvo vozilo, kao i lokalnoj samoupravi koji su im, kako je rekao, uvek davali podršku.

 


- Ovo vozilo vredi preko 100.000 evra, i opremljeno je najsavremenijom opremom za potrebe jednog reanimobila hitne medicinske službe. Za teritoriju koju pokriva i koja je pod nadležnošću Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” gotovo je suvišno reći od kakvog je značaja, u smislu da u pravom trenutku i sa punim kvalitetom i opremom dođe na lice mesta do svakog našeg građanina kome zatreba ovakva usluga i kome trenutno zdravstveno stanje zahteva uslugu hitne medicinske pomoći - rekao je on.

 

 

Ždrale je ukazao da to nisu samo vozila, već da je reč o svojevrsnim pokretnim ambulantama - pokretnim bolnicama sa svom opremom, koja na točkovima dolazi do građana kome su zdravstvene usluge potrebne.
- Sve to je od ogromnog značaja i u kadrovskoj politici jer mlade snage koje pristižu uključujemo u složen sistem rada koji raspolaže vrhunskom opremom kakav je ovakav reanimobil. Danas sam izuzetno ponosan i izuzetno srećan, a mi ćemo nastaviti da radimo dalje na jačanju voznog parka i obnavljanje medicinske opreme i kadrovskom strukturom, jer je ovo jedna od vitalnih službi koja je u okviru Doma zdravlja u samom vrhu po veličini, i po broju zaposlenih i po obimu posla koji pokriva - rekao je još doktor Ždrale i još jednom ukazao na značaj reanimobila za Službu hitne medicinske pomoći i Dom zdravlja. 

 

 


Načelnica Službe hitne pomoći doktorka Ivana Sremac je istakla da ta služba do sada nije mala ovako opremljeno vozilo.
- Vozilo sadrži sav potreban sanitetski materijal i aparate za brže, kvalitetnije i bolje zbrinjavanje pacijenata. Ono čime možemo da se pohvalimo sada jeste da je služba dobila defibrilator sa monitoringom, dobila je dvanaestokanalni EKG takođe sa monitorom koji nam služi za praćenje vitalnih funkcija pacijenata i pravovremeno reagovanje kod naglog srčanog zastoja. Imamo osim dasaka koje služe za zbrinjavanje povreda vratne kičme i kičme uopšte transportna nosila kojima je nosivost maksimalno 250 kg, dakle, moći ćemo voziti u odnosu na prethodni period i pacijente duplo teže, do sada je nosivost bila do 120 kg. Pored toga, imamo laringoskop sa setom za intubaciju, tri boce sa kiseonikom, dve fiksne i jednu transportnu, a ono što je novina do sada jeste ozonizacija odnosno direktno oslobađanje ozona u prostor u kojem boravi pacijent,a koji je postavljen u zadnju stranu vrata - rekla je ona.
Doktrorka je navela i da je grejanje za pacijente sada zasebno, u zadnjem delu vozila, jer je ono posebno izolovano i nezavisno od kabine u kojoj je ekipa. 

 

 

Navela je i da jedino nedostaje transportni respirator kako bi bili u najboljoj klasi.
- Svakako, ovako opremljeno vozilo nije viđeno u našoj službi i doprineće bržem, boljem i kvalitetnijem pružanju usluga svim građanima - navela je i dodala da u službi radi osam lekara specijalista urgentne medicine, 10 lekara  opšte prakse, od toga tri lekara specijalista opšte prakse, a da su ostalo lekari sa završenim medicinskim fakultetom.

 


- U toku dana i u toku noći tri lekarske ekipe od kojih je uglavnom jedan specijalista urgentne medicine zadovoljavaju potrebe građana, ostalo su sanitetski transport i koji vrše transport unutar opštine Zrenjanin interhospitalne transporte po pozivu i naravno za prevoz dijalize - objasnila je ona i istakla da su lekari obučeni za rad na novim aparatima, a posebno specijalisti koji su na tim aparatima radili na specijalizaciji. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6452/novo_vozilo_hitna_00.jpg