Nastavak reformi u upravljanju lokalnim finansijama: Zrenjanin u projektu RELOF3, podržanom od Vlade Švajcarske

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura potpisao je danas, na svečanosti u “Madlenianum operi i teatru” u Zemunu, Memorandum o saradnji u okviru projekta RELOF3 (“Reforma lokalnih finansija”), čime naš grad nastavlja aktivnosti započete još 2016. godine i među odabranim je lokalnim samoupravama u Srbiji koje su uključene u treću fazu realizacije projekta. 
 
Svečanim potpisivanjem sporazuma o saradnji između Projekta "Reforma lokalnih finansija u Srbiji III" (RELOF3) i čelnika deset lokalnih samouprava, nastavljena je podrška Vlade Švajcarske u unapređivanju upravljanja lokalnim javnim finansijama, nadzora nad lokalnim javnim i drugim preduzećima u vlasništvu gradova i opština, kao i nadzora nad indirektnim budžetskim korisnicima.
 
 
 
 
U narednom periodu, uz Zrenjanin, Kragujevac, Novi Pazar, Pirot, Sremska Mitrovica, Užice, Babušnica, Mali Zvornik, Raška i Žabalj će, uz podršku projekta RELOF3, jačati kapacitete uprava, lokalnih javnih i drugih preduzeća u vlasništvu gradova i opština, kao i indirektnih budžetskih korisnika za primenu principa dobrog upravljanja. 
 
Šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske u Srbiji Rihard Koli podsetio je da Švajcarska podržava lokalne samouprave u Srbiji u unapređivanju upravljanja javnim finansijama i boljem nadzoru nad javnim preduzećima već sedam godina. 
“Naš cilj je da ova podrška doprinese efikasnosti i ekonomičnosti koje će obezbediti bolje usluge građanima. Namera je da se kroz RELOF3 pruži sistemska podrška, kako bi se unapredili kapaciteti uprava na lokalnom nivou“, rekao je Koli.
 
 
 
 
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Darko Mitrović istakao je da je, uz podršku Švajcarske Vlade, u prehodnoj fazi projekta RELOF urađena velika promena u nadzoru na radom javnih preduzeća. 
“U skladu sa opredeljenjem Vlade Srbije u pogledu informacione transformacije, proces nadzora nad javnim preduzećima je digitalizovan. Uz podršku projekta RELOF3, informacioni sistem ćemo dalje unapređivati i dodavati nove funkcionalnosti, obezbedićemo obuke za njegovu upotrebu i nastaviti sa jačanjem kapaciteta po pitanju korporativnog upravljanja“, rekao je Mitrović. Cilj je, naglasio je on, da se primenom principa dobrog upravljanja obezbedi odgovorno ponašanje i poslovanje javnih preduzeća, čime bi svako preduzeće postiglo maksimalan nivo efektivnosti rada, odnosno da privreda i građani budu zadovoljni kvalitetom pruženih usluga.
 
Državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić da Ministarstvo ostaje opredeljeno da sprovede reformu javne uprave, sa akcentom na sistemska rešenja za kvalitetnije pružanje usluga svim građanima. 
“Reforma javne uprave je dugoročan proces kojim stvaramo efikasnu upravu na svim nivoima koja je otvorenija prema građanima. Za nas u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave veoma je značajno da je obezbeđena ova podrška za primenu koncepta upravljačke odgovornosti i upravljanja zasnovanog na učincima“, rekla je državna sekretarka.
 
 
 
 
Direktorka projekta RELOF3 Ana Jolović najavila je da će projekat u narednom periodu imati drugačiji pristup u odnosu na podršku tokom prethodnih godina, kada je fokus bio na što većem obuhvatu lokalnih samouprava.
“Podržali smo 48 opština i gradova u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i boljem nadzoru nad lokalnim javnim preduzećima. Sada, zbog velike potrebe za boljom kontrolom nad radom indirektnih budžetskih korisnika, vrtića, škola, ustanova sporta i kulture, zajedno sa opštinama i gradovima radićemo na jačanju principa dobrog upravljanja po kom se zna ko, kada, zašto, u kom vremenskom roku obavlja neki posao ili proces“, rekla je direktorka projekta.
 
Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji III (RELOF3), koji podržava Vlada Švajcarske, pruža podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja i nadzoru nad lokalnim javnim preduzećima. Aktivnosti projekta usmerene su na jačanje upravljačke odgovornosti i upravljanje učincima, unapređivanje linija odgovornosti i kontrole u sistemu JLS i razvoj novih, inovativnih modela, alata i programa sa ciljem unapređenja upravljanja javnim finansijama. Dodatno, Projekat će sarađivati sa Ministarstvom finansija (Centralnom jedinicom za harmonizaciju), Ministarstvom privrede, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalnom akademijom za javnu upravu.
 
Prvu fazu RELOF projekta pokrenuo je Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) 2016. godine. 
 
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6964/RELOF_3_BGD_0.jpg