Gradonačelnik: Lokalna samouprava preduzima niz aktivnosti i mera u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina

Prema poslednjem objavljenom godišnjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, kvalitet vazduha u Zrenjaninu je svrstan u treću kategoriju, a Grad Zrenjanin u prethodnom periodu sproveo je niz aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha.
Prema podacima Agencije, toj trećoj kategoriji pripadaju gradovi u kojima je došlo do prekoračenja graničnih vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija: Loznica, Čačak, Paraćin, Kragujevac, Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar, Valjevo, Beograd, Bor, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Niš, Pančevo, Kosjerić, Smederevo i Užice. Koncentracije zagađujućih materija, opasnih po zdravlje ljudi, javljale su se samo u Boru.
U gradu Zrenjaninu je, od ukupno 16 vrsta merenih zagađujućih materija, došlo do prekoračenje srednje godišnje granične vrednosti za jednu zagađujuću materiju (suspendovane čestice PM10), na samo jednom od navedenih mernih mesta, koje se nalazi na uglu ulice Cara Dušana i Bulevara Milutina Milankovića.
Na svim ostalim mernim mestima, srednja godišnja vrednost svih merenih zagađujućih materija, bila je u okviru dozvoljenih vrednosti.
Prema navedenom Izveštaju, dominantni zagađivači su emisije koje potiču iz  individualnih ložišta i saobraćaja, odnosno izduvnih gasova motornih vozila.

 


Gradonačelnik Simo Salapura je ukazao da lokalna samouprava u poslednje tri godine preduzima niz aktivnosti i mera u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina.
Među tim merama jeste i subvencionisanje sprovođenja mera energetske efikasnosti i smanjenja emisije ugljen-dioksida.
Kako je naveo, do sada je zamenjeno oko 5.000 kvadratnih metara stolarije i 157 kotlova na gas u domaćinstvima, u ukupnom iznosu preko 46 miliona dinara i na taj način građanima je omogućeno efikasnije i ekološki prihvatljivije grejanje, bez čađi i suspendovanih čestica u vazduhu, dok je u sprovođenje mera energetske efikasnosti na objektima škola uloženo je preko 51 milion dinara.
- Završen je treći krak obilaznice oko Zrenjanina zahvaljujući kom je delom rasterećen saobraćaj u gradu, a samim tim i do smanjenja izduvnih gasova u gradu. Još jedna od mera koje sprovodimo u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha je i ozelenjavanje grada u šta je uloženo preko 27 miliona dinara, a posađeno je više od 31 hiljade stabala. Takođe, vrši se uklanjanje divljih deponija i na taj način se, između ostalog, sprečava raznošenje zagađujućih materija - kazao je gradonačelnik i napomenuo da Grad Zrenjanin već treću godinu zaredom subvencioniše kupovinu bicikala, kao ekološki prihvatljivog transporta za građanstvo i da se vrši suzbijanje ambrozije na javnim površinama u cilju suzbijanja inhalacionih alergena.

 

 

Nadležne inspekcije sprovode redovnu kontrolu emisija zagađujućih materija iz industrijskih postrojenja i u skladu sa propisima nalažu unapređivanje procesa sagorevanja u kotlarnicama, kao i mere za poboljšanje procesa proizvodnje.
Broj mernih mesta za merenje kvaliteta vazduha uvećan je sa 4 na ukupno 8, a zakonska obaveza lokalne samouprave, na čijoj je teritoriji kvalitet vazduha treće kategorije, je i izrada Plana kvaliteta vazduha, čemu će grad Zrenjanin, kako je najavio gradonačelnik Salapura, pristupiti u narednom periodu, kako bi se odredile dodatne mere za poboljšanje kvaliteta vazduha.

 


Takođe, budžetski fond za zaštitu životne sredine uvećava se iz godinu u godinu, te su u 2021. godini sredstva iznosila 127 miliona dinara, u 2022. godini 208,5, a u 2023. godini 714,9 miliona dinara.
Aprila ove godine formiran je Zeleni savet, kao savetodavno telo gradonačelnika grada Zrenjanina, sa zadatkom unapređivanja informisanosti građana o stanju životne sredine, podsticanja građanskog učešća u procesu donošenja odluka, razmatranja pitanja, davanja preporuka i mišljenja i obavljanja poverenih zadataka iz oblasti unapređivanja, zaštite i očuvanja životne sredine, kao i drugih pitanja u ovoj oblasti na teritoriji grada Zrenjanina.
- Čist vazduh i zdrava životna sredina su imperativ za lokalnu samoupravu i zbog toga ćemo nastaviti sa realizacijom projekata i aktivnosti, usmerenih ka ovom cilju – poručio je gradonačelnik Simo Salapura.

 

 

Inače, merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina vrše Zavod za javno zdravlje Zrenjanin i Institut za javno zdravlje Vojvodine. Na 8 mernih mesta mere se koncentracije zagađujućih materija: sumpor-dioksida, azotnih oksida, ugljen-monoksida, suspendovanih čestica PM10, teških metala (arsen, kadmijum, nikl i olovo) i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u suspendovanim česticama, benzena, toluena, ksilena, vodonik-sulfida, akroleina, amonijaka i čađi.
Podaci o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha redovno se objavljuju na zvaničnom sajtu grada Zrenjanina (u delu Zaštita životne sredine) i dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine.
Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji priprema i objavljuje Agencija, a na osnovu podataka iz državne i lokalnih mreža.
Ocena kvaliteta vazduha na osnovu prekoračenja graničnih i tolerantnih vrednosti koncentracija zagađujućih materija jedina je zakonski definisana i obavezujuća ocena stepena zagađenja u Republici Srbiji.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7158/GRAD_00.jpg