Uputstvo građanima za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu - podnošenje zahteva od 15. septembra do 15. oktobra

Gradska uprava Zrenjanin objavila je uputstvo građanima za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu. U uputstvo se navodi da rok za podnošenje zahteva za privremeno priključenje počinje narednog petka, 15. septembra i traje do 15. oktobra 2023. godine, a osnovni elementi uputstva su sledeći:
  
-     Priključenje je moguće za samo jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje
-     Zahtev se podnosi na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina, soba 53 šalter br. 8
-     Vlasnik može podneti zahtev za privremeno priljučenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu infrastrukturnu mrežu

POTREBNA DOKUMENTACIJA
-  Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva
-  Geodetski snimak
 
JEDAN OD DOKAZA:
-  Ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade
-  Ugovor o kupovini objekta u izgradnji
-  Ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta 
-  Ugovor o zajedničkoj izgradnji
-  Ugovor o poklonu 
-  Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju
-  Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju 
-  Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji
-  Pravosnažna sudska presuda 
-  Druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti
 
Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:
  -   Dokaza da je pokrenut postupak ozakonjenja
  -  Overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje - u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja
 
Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:
  -  Ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora 
  -  Izjava da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje
 
Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u objekat.
  
SVE IZJAVE VLASNIK DOSTAVLJA U FORMI PROPISANOJ ZAKONOM POD KRIVIČNOM I MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU.
  
PRIVREMENO PRIKLJUČENJE TRAJE DO KONAČNOG UTVRĐIVANJA PRAVNOG STATUSA OBJEKTA. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7159/Grad_0.jpg