Упутство грађанима за привремено прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру - подношење захтева од 15. септембра до 15. октобра

Градска управа Зрењанин објавила је упутство грађанима за привремено прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру. У упутство се наводи да рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње наредног петка, 15. септембра и траје до 15. октобра 2023. године, а основни елементи упутства су следећи:
  
-     Прикључење је могуће за само један објекат, односно један стан истог власника који се користи за становање
-     Захтев се подноси на писарници Градске управе града Зрењанина, соба 53 шалтер бр. 8
-     Власник може поднети захтев за привремено приључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну инфраструктурну мрежу

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-  Очитане личне карте (фотокопије у случају да је лична карта без чипа) власника и чланова његовог домаћинства
-  Геодетски снимак
 
ЈЕДАН ОД ДОКАЗА:
-  Уговор о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде
-  Уговор о куповини објекта у изградњи
-  Уговор о суинвестирању приликом изградње објекта 
-  Уговор о заједничкој изградњи
-  Уговор о поклону 
-  Уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или o надзиђивању
-  Правноснажно решење о наслеђивању 
-  Уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи
-  Правоснажна судска пресуда 
-  Друга исправа или одлука надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности
 
За објекте изграђене без грађевинске дозволе доставља се:
  -   Доказа да је покренут поступак озакоњења
  -  Оверена изјава (или други доказ) да је објекат изграђен и да се користи за становање - у случају да није покренут поступак озакоњења
 
Власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање доставља:
  -  Уговор о куповини објекта, оверен у форми прописаној у време закључења уговора 
  -  Изјава да он и чланови породичног домаћинства немају други објекат за становање
 
Власник који нема пребивалиште у објекту који је предмет прикључења доставља изјаву да ће се одмах по привременом прикључењу, са члановима породичног домаћинства, уселити у објекат.
  
СВЕ ИЗЈАВЕ ВЛАСНИК ДОСТАВЉА У ФОРМИ ПРОПИСАНОЈ ЗАКОНОМ ПОД КРИВИЧНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ.
  
ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ ТРАЈЕ ДО КОНАЧНОГ УТВРЂИВАЊА ПРАВНОГ СТАТУСА ОБЈЕКТА. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7159/Grad_0.jpg