Gradonačelnik u obilasku Bagljaškog kanala: čišćenje i ulaganje u infrastrukturu

Bagljaški kanal proteže se kroz ceo grad, u dužini od oko 6,5 kilometara i ima mnogo veći značaj nego što na prvi pogled izgleda, jer na svom toku akumulira atmosferske i podzemne vode i odvodi ih u Begej. Međutim, s obzirom da prolazi kroz više delova grada, uključujući i nekoliko romskih naselja, njegovo održavanje često je otežano zbog nebrige građana koji žive u blizini kanala. Grad ulaže znatna sredstva u čišćenje kanala, ali i u prateću infrastrukturu koja će doprineti da on ne bude ruglo, već vodotok koji je neophodan i primeren gradu kakav je Zrenjanin.  
 
 
Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je, sa zamenikom Sašom Santovcem, obišao danas crpnu stanicu "Zrenjanin" na ulivu Bagljaškog kanala u Begej, u koju je ugrađena nova elektromašinska oprema, kao i radove na čišćenju kanala pored industrijske zone na Bagljašu. 
 
Vodoprivredno društveno preduzeće "Srednji Banat" iz Zrenjanina je krajem prošle godine potpisalo ugovore sa JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" za izvođenje radova na crpnoj stanici "Zrenjanin" i Bagljaškom kanalu. Direktor tog preduzeća Miloš Radosavljević kaže da je opremanje crpne stanice u potpunosti završeno u januaru ove godine, a početak čišćenja je odlagan zbog loših vremenskih uslova.
 
 
- U ovu crpnu stanicu ugrađena je savremena elektromašinska oprema, koja automatizuje rad stanice i umnogome olakšava evakuaciju suvišnih voda sa ovog dela grada, odnosno iz Bagljaškog kanala.  Crpna stanica je kapaciteta 0,5 kubnih metara vode u sekundi, kao i što je bila, ali uz novu opremu potrošnja električne energije je prepolovljena  -  objasnio je Radosavljević i dodao da je do sada očišćeno oko 4 kilometra kanala i to u najkritičnijoj zoni grada, a da se završetak radova očekuje u toku jula. 
 
 
Čišćenje Bagljaškog kanala je intenzivirano ovog proleća, a planirano je i da se izvedu radovi na šest objekata na kanalu – cevastim propustima koji se nalaze na ukrštanju kanala sa saobraćajnicama i pešačkim stazama. Gradonačelnik Zrenjanina ističe da su za sve navedene radove izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 37 miliona dinara. 
 
 
- Pokušavamo, u saradnji s vodoprivrednim preduzećem, da održavamo ovaj kanal, da on bude u funkciji i značajna sredstva smo uložili u prethodnom periodu. Nekih 27 miliona je namenjeno izmuljavanju, a jedna od najsavremenijih crpnih stanica ovde, koju smo takođe danas obišli, koštala je blizu 10 miliona. S njom dobijamo kvalitet više, potpuno automatizovan rad i mislim da će se to odraziti na sam kvalitet življenja u zoni kanala – naglasio je Čedomir Janjić i dodao da se, na ovaj način, vrši i prevencija od poplava.
- Čišćenjem Bagljaškog kanala lakše ćemo se izboriti s atmosferskim vodama u samom gradu i izvući vodu iz dvorišta i bašti građana koji žive u blizini kanala – ocenjuje značaj ovih radova i ulaganja gradonačelnik Zrenjanina.