Одељење за друштвене делатности

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

 

1. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Захтев:

 
Контакт телефон: 023/3150045

 

2. ДЕЧИЈИ ДОДАТАК:

Захтев: Захтев за дечији додатак

Потребна документација: просек примања уколико је родитељ запослен и потврда о редовном школовању
 
Контакт телефон: 023/3150043

 

3. ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО И НЕГА ДЕТЕТА:

Захтев: Захтев за породиљско одсуство и негу детета

* у захтеву назначена потребна документација
 
Контакт телефон: 023/3150192

 

4. ПОСЕБНА НЕГА ДЕТЕТА:

Захтев:

* у захтеву назначена потребна документација
 
Контакт телефон: 023/3150192

 

5. ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ:

Захтев: Захтев енергетски угрожени купац

* у захтеву назначена потребна документација
 
Контакт телефон: 023/3150044

 

6. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА

Захтев: Захтев за остваривање права на повлашћено паркирање обележених паркинг места

* у захтеву назначена потребна документација
 
Контакт телефон: 023/3150047 и 063/7310599

 

7. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНАТА

Захтев: Захтев за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика и студената

* у захтеву назначена потребна документација
 
Контакт телефон: 023/3150183 и 066/8660551

 

8. ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

Захтев: Образац 1 ИРК

Потребна документација: медицинска документација и педагошки профил детета уколико је већ укључено у систем образовања и васпитања
* Захтев за ИРК је најбоље да се пошаље путем школе или предшколске установе
 
Контакт телефон: 023/3150050

 

Сва лица која електронским путем желе да остваре наведена права потребно је да, уколико су у могућности, захтев и потребну документацију скенирају или јасно фотогрaфишу и доставе на назначене електронске адресе. У случају да нису у могућности, захтев се може поднети и у слободној форми.

Решење о поднетим захтевима у оквиру Одељења за друштвене делатности грађанима ће се слати путем е-maila и поште на кућну адресу.

Обавештавамо грађане који остварују права из области борачко-инвалидске заштите, да је потребно да се редовно јављају путем телефона, а да ће им се уверења за остваривање новчане социјалне помоћи достављати по службеној дужности.

За све додатне информације или евентуалне нејасноће позвати на наведене бројеве телефона.

 

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Јелена Драгић