Procena štete usled prekida u snabdevanju gasom

Savet za odbranu i bezbednost Grada Zrenjanina održao je u utorak, 20. januara, sednicu kojom je predsedavao zamenik predsednika Saveta i predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton. 
 
Članovi Saveta upoznali su se sa situacijom  i problemima nastalim u vezi sa prekidom u snabdevanju zemnim gasom i doneli Zaključak kojim se, između ostalog, pozivaju građani, preduzeća i druga pravna lica s teritorije Grada Zrenjanina da izvrše procenu štete nastale usled prekida u snabdevanju zemnim gasom i podnesu zahtev Gradskoj komisiji za procenu štete od elementarnih nepogoda. Komisija će, nakon isteka roka za podnošenje zahteva za naknadu štete od 15 dana, sačiniti izveštaj o visini štete i isti dostaviti Gradskom veću, u cilju daljeg preduzimanja neophodnih mera. 
 
Savet je na sednici usvojio i plan rada za tekuću godinu. Predloženi su članovi radnih grupa koji će biti imenovani na jednom od narednih sastanaka. Istaknuto je da Savet ima za cilj da osposobi lokalnu zajednicu da na adekvatan način odgovori na svaki rizik ugrožavanja lične i grupne bezbednosti građana Zrenjanina i okoline.
 
Da podsetimo, Savet za odbranu i bezbednost Grada Zrenjanina konstituisan je, na osnovu odluke Skupštine Grada Zrenjanina, početkom decembra prošle godine. Na čelu ovog desetočlanog Saveta je gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević, a njegov zamenik predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton. Odlukom Skupštine, za članove Saveta su izabrani odbornici Skupštine Grada Milena Prstojević, Saša Santovac, Vladislava Ivković, Predrag Perkić i mr Borislav Nikić, načelnik Policijske uprave Zrenjanin Bojan Marković, načelnik Odeljenja za vanredne situacije Srednjobanatskog okruga Zrenjanin dr Paun Bereš, pomoćnik načelnika Štaba civilne zaštite za teritoriju opštine Zrenjanin Milenko Cukućan i komandant vojnog odseka Zrenjanin Radovan Jazić.