Anketni odbor u slučaju AD "Šinvoz" nastavlja s radom

Na današnjoj konferenciji za novinare, članovi Anketnog odbora o razlozima za pokretanje stečajnog postupka nad AD "Šinvoz" najavili su nastavak rada ovog tela. Javnosti su se obratili predsednik Anketnog odbora Branislav Markuš i član Petar Krstić. 
 
Da podsetimo, Anketni odbor formiran je odlukom Skupštine grada Zrenjanina i njegov izveštaj odbornici Skupštine grada jednoglasno su usvojili na sednici održanoj 26. februara ove godine. Osim hronologije svih dešavanja oko postupka privatizacije i potom uvođenja AD "Šinvoz" u stečaj, Anketni odbor je u izveštaju dao i predlog mera i aktivnosti u cilju otklanjanja negativnih posledica režiranog slučaja. 
 
 
Na adrese Trgovinskog suda u Zrenjaninu, Višeg Trgovinskog suda u Beogradu, Stečajnog veća, Stečajnog sudije, Stečajnog upravnika u predmetu AD "Šinvoz" i Odbora za privatizaciju Narodne skupštine Republike Srbije upućeno je obaveštenje o radu Anketnog odbora i predlog za hitno pokretanje sudskog postupka radi pobijanja pravnih poslova stečajnog dužnika. U obaveštenju se navodi da ovaj postupak treba da pokrene stečajni upravnik podnošenjem tužbe. 
 
- Time će se omogućiti poništavanje nezakonitih i štetnih pravnih poslova između AD "Šinvoza" i privatnih firmi Nebojše Ivkovića, koristeći zakonsku mogućnost predviđenu Zakonom o stečajnom postupku - pobijanje pravnih radnji i pravnih poslova stečajnog dužnika prema stečajnom poveriocu unazad 5 godina od dana otvaranja stečajnog postupka (član 102, 103 Zakona o stečajnom postupku). Uspešnim okončanjem ovog postupka stvara se slična poslovno-pravna i imovinska situacija koja je postojala u periodu pre privatizacije. Fiktivnim i štetnim pravnim poslovima između Ivkovićevih firmi i AD "Šinvoz" oštećeni su ostali stečajni poverioci. N. Ivković je posle privatizacije AD "Šinvoza" preuzeo potpunu poslovnu kontrolu nad AD "Šinvozom" imenujući poslovodne organe koji su u potpunosti i slepo izvršavali njegove naloge, a sve na štetu AD "Šinvoz". Ovako imenovano rukovodstvo AD "Šinvoz" Zrenjanin je zaključivalo pravne poslove u korist firmi u vlasništvu Nebojše Ivkovića, čime su ona privilegovana u odnosu na ostale firme - stečajne poverioce, koje su poslovale sa AD "Šinvoz". Protiv gen. direktora Jeftovića je pokrenut istražni postupak zbog zloupotreba u privredi, mada po mišljenju Anketnog odbora, ima mesta za ozbiljno preispitivanje rada ostalih rukovodećih organa (finansijski direktor, menadžer prodaje, šef nabavke...) kao i ostalih lica koja su imenovana na rukovodeća mesta posle privatizacije. – kaže se, između ostalog, u ovom obaveštenju. 
 
Predsednik Anketnog odbora Branislav Markuš rekao je da su se o slučaju AD "Šinvoz" oglašavale i druge institucije i javni radnici, i da to nije samo lokalno pitanje. 
- Nama je cilj da "Šinvoz" počne da radi, nije bitno na koji način. Činjenica je da nakon pet meseci od donošenja plana reorganizacije preduzeća od strane stečajnog upravnika, preduzeće ne radi. Proizvodnja je u "Šinvozu" počela 1887. godine, nije prekidana ni tokom svetskih ratova ni promena državnih sistema, a sada ispada da jedna privatizacija taj "Šinvoz" nije uspela da sačuva. Ono što smo želeli da ukažemo jeste da su predstavnici države, pritom mislim i na stečajnog upravnika, imali prilike i mogućnosti da pokrenu pravne radnje koje su mogle, u datom trenutku, pre samog usvajanja plana reorganizacije, da pomognu rasvetljavanju slučaja "Šinvoz". Ostane li stanje kakvo je danas, "Šinvoz" neće nikad proraditi  – istakao je Markuš.   
 
Član Anketnog odbora Petar Krstić rekao je da je formiranjem i radom ovog tela stvoren ambijent u kom je moguće rešiti neki životni problem, ne samo za radnike "Šinvoza", već i brojnih drugih zrenjaninskih preduzeća koja su neslavno prošla kroz proces privatizacije. 
- Najgora je varijanta "ukopavanje u rovovima" i nedostatak bilo kakve volje da se dođe do nekog rešenja. Pojedinac je, nažalost, nemoćan da nešto učini u situaciji kakva je trenutno u državi, pa je neophodno da se u rešavanje ovog, ali i drugih sličnih problema, uključi što širi krug ljudi i institucija. Naše će delovanje ići upravo u tom smeru – rekao je Krstić.