Predstavljena monografija o Carskoj bari

(Preuzeto sa internet-prezentacije IV AP Vojvodine)
 
Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj predstavio je juče monografiju "Ramsarska područja Vojvodine: Stari Begej - Carska bara" O knjizi su govorili dr Slobodan Puzović, resorni sekretar, dr Biljana Panjković, rukovodilac radne jedinice u Novom Sadu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, prof. dr Lazar Lazić sa Prirodno-matematičkog  fakulteta u Novom Sadu i Nenad Radulović, v.d. direktora Ribarskog gazdinstva "Ečka".
 
 
Knjiga je štampana u formi fotomonografije, sa oko 30 stranica teksta i preglednih karata, na srpskom i engleskom jeziku, kako bi bila dostupna i inostranim korisnicima. Prostor od stotinak stranica ispunjen je ekskluzivnim fotografijama koje do sada nisu objavljivane. Koautori monografije su Republički zavod za zaštitu prirode i PMF u Novom Sadu.
 
Dr Slobodan Puzović je istakao da su se monografijom o Carskoj bari počeli ostvarivati višegodišnji planovi Sekretarijata da pokrene ediciju izdanja o ramsarskim potencijalima Vojvodine, kao i planovi da se tokom narednih sedam godina ta edicija uveća za još sedam knjiga, čime se želi skrenuti pažnja na bogatstvo prirodne baštine i potrebu da se ona sačuva za buduće generacije. 
 
 
- Cilj pokretanja edicije "Ramsarska područja Vojvodine" pre svega je  da se unapredi zaštita tih područja i skrene pažnja staraocima, stučnim kućama i svim nivoima vlasti, od nacionalne, pokrajinske, do lokalnih, koliko je značajno da se ta područja sačuvaju i da se njima mudro upravlja, kao i da se ukaže koliki je njihov značaj u funkciji razvoja lokalnih zajednica, objasnio je dr Puzović. Naveo je i da je značaj ove monografije i zbog predstavljanja naših prirodnih resursa u inostranstvu, kao i nizu evropskih fondova za očuvanje životne sredine, koji su se specijalozovali u zaštiti upravo fragilnih eko-sistema, kao što su močvarna vodena staništa. Monografija nadoknađuje i hronični nedostatak konkretne  literature, na osnovu koje bi se stranci uverili u naše prirodne resurse, što bi olakšalo finasiranje projekata na tim prostorima. On je najavio da će 29. aprila, u 12 sati, u Nacionalnom parku "Fruška Gora" biti otvoren Informacioni centar, a da će na Carskoj bari biti obeležen 22. maj,  svetski dan biodiverziteta, posvećen očuvanju raznolikosti vrsta, gena i ekosistema. 
 
- Samo je jedna bara Carska. Upravo o njenoj vrednosti i značaju govori njeno ime, istakla je dr Biljana Panjković. Carska bara - Stari Begej je specijalni rezervat prirode zaštićen na nacionalnom nivou, kao rezervat prirode prve kategorije, prirodno dobro od izuzetnog značaja za Republiku, kazala je Panjković i dodala da je ova bara zbog svoje vrednosti zaštićena i na međunarodnom nivou kao ramsarsko područje. Prema njenim rečima, ova knjiga prezentuje ramsarsko područje koje predstavlja ostatak vlažnih staništa uz reku Tisu. Iako ih ostalo dosta u Vojvodini, u 19 veku ih je bilo puno više. Tada je čak trećina Vojvodine bila je prekrivena močvama i barama, objasnila je dr Panjković. Carska bara je značajna i zbog bogatstva ptica, ali i bogatstva staništa i biljnih vrsta, zbog čega je  2005. godine izdvojena i kao značajno botaničko područje. Koliko je to važno, istakla je dr Panjković, govori podatak da ih u Srbiji ima svega 59.