Grad servisira dug "Vodama Vojvodine"

Gradsko veće Grada Zrenjanina, kojim je, po prvi put, predsedavao novi gradonačelnik Mileta Mihajlov, usvojilo je na jučerašnjoj sednici rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, namenjenih servisiranju duga prema JP "Vode Vojvodine". Grad Zrenjanin će u 12 mesečnih rata platiti ukupnu obavezu od 17.009.112,27 dinara, koliko iznosi dug nastao tokom prethodnih godina, a zaključno sa 31.03.2009. godine. Prva rata u iznosu od 1.356.878,76 dinara dospeva za naplatu danas i biće regulisana iz sredstava tekuće budžetske rezerve. Obrazlažući ovo rešenje, načelnik Odeljenja za poslove finansija i računovodstva Gradske uprave Euđenija Besu rekla je da je Grad Zrenjanin obveznik plaćanja naknade za odvodnjavanje Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine", jer je korisnik, odnosno sopstvenik poljoprivrednog, građevinskog i šumskog zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno, odnosno posredno odvodnjava. 
 
- Ukoliko ovu obavezu Grad ne plati, usledila bi prinudna naplata, a s obzirom da budžetom nije predviđena stavka za ovu namenu, postignut je sporazum da se dug isplati u 12 rata, i to sredstvima tekuće rezerve. U skladu sa Odlukom o budžetu, kvartalnim planom za period april – jun 2009. godine, u navedene svrhe moguće je izdvojiti mesečno sredstava koliko iznosi jedna rata duga – objasnila je načelnica Besu.
 
Ovom odlukom, praktično, izašlo se u susret JKP "Vodovod i kanalizacija", čiji je direktor Milorad Bjelogrlić na prethodnoj sednici Gradskog veća upozorio da dug, koji se prenosi iz perioda 2002-2006. godine, a koji nije servisiran blagovremeno, predstavlja nepremostiv faktor za normalno poslovanje preduzeća.