HPTŠ "Uroš Predić" gradi "mini-mlekaru"

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Danijel Petrović, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton i vođa projekata koji podržavaju reformu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji Trevor Kuk iz Evropske agencije za rekonstrukciju posetili su uoči prvomajskih praznika Hemijsko-prehrambenu i tekstilnu školu "Uroš Predić" u Zrenjaninu. 
 
 
Ova škola od 2003. godine uključena je u CARDS program, podržan od strane Evropske unije, i tokom proteklih nekoliko godina realizovala je više projekata u oblasti reforme obrazovanja u Srbiji, kao i u oblasti stručnog obrazovanja odraslih lica. Direktor škole Jugoslav Bogdanović upoznao je goste s tokom radova na izgradnji namenskog objekta u koji će biti premeštena "mini mlekara", instalirana u ovoj školi sredstvima Evropske unije u iznosu od 170 hiljada EUR i Pokrajinskog fonda za razvoj. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu obezbedio je sredstva za nastavak izgradnje u iznosu od 8 miliona dinara, a finansijsku pomoć obećao je i predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton. 
 
 
 
Pokrajinski sekretar Daniel Petrović rekao je da je sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu tokom prošle godine opredelio sredstva u iznosu od 30 miliona dinara svim srednjim poljoprivrednim i prehrambenim srednjim školama u Vojvodini, s idejom da na školskim ekonomijama poboljšaju kvalitet praktične nastave. 
 
- Tako je došlo i do ideje o realizaciji projekta u ovoj školi, čiju je prvu fazu podržao Sekretarijat, a namera nam je da učestvujemo u njegovoj realizaciji do samog kraja. Podržali smo u potpunosti ideju da učenici, na ovaj način, imaju kvalitetniju nastavu, da dobijemo objekat koji će zadovoljavati sanitarne i sve potrebne uslove, a bitno je da će učenici imati priliku da osete sam proces proizvodnje i sve njegove parametre. Samim tim, realno je očekivati da će učenici iz škole izaći bolje osposobljeni i pripremljeni za poslove u privredi  – istakao je Petrović. 
 
Pokrajinski sekretar izjavio je tokom posete školi i da je ove godine 40 miliona dinara izdvojeno za opremanje poljoprivrednih škola u Vojvodini i ostale projekte u sektoru poljoprivrede. Petrović je najavio da će najveći deo sredstava biti utrošen za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme za navodnjavanje na ekonomijama srednjih poljoprivrednih škola u Vojvodini. On je najavio i da će pokrajinski sekretarijat početkom jula raspisati konkurs za nove projekte u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 
Predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton pohvalio je školu "Uroš Predić", njeno rukovodstvo i kadrove, za realizovane projekte i inovacije u nastavi, i dodao da u tom segmentu može poslužiti kao primer drugim srednjim školama u gradu. 
-  Činjenica je da danas 90% nauke čini praksa, što se u ovoj školi zaista prihvata i realizuje. Lokalna samouprava u Zrenjaninu, slično kao i Pokrajina, pomoći će, u skladu sa svojim mogućnostima, da se radovi završe kako je planirano. Škole treba da se obraćaju za pomoć nadležnim institucijama, ali, pre svega, da same budu kreativne i osmisle određene projekte, pomoću kojih će lakše doći do finansijskih sredstava, kao što je to u slučaju škole "Uroš Predić"  – rekao je Marton.   
 
 
Tim-lider Evropske agencije za rekonstrukciju Trevor Kuk uporedio je ono što je urađeno u ovoj školi u odnosu na preostalih pedeset, koliko ih je u Srbiji bilo uključeno u program reforme srednjeg stručnog obrazovanja. 
- Ovu školu pratim od početka realizacije programa CARDS, od 2003. godine. U brojnim školama širom Srbije sprovodim treninge i obuku za zaposlene i uvidom u rad više od 200 škola mogu slobodno da kažem da ova škola spada među one koje su postigle najuspešnije rezultate u okviru programa – istakao je Kuk. 
 
Direktor Bogdanović izneo je očekivanja da će se u narednih godinu dana objekat "mini-mlekare" privesti nameni. 
- Već smo jedina škola u Vojvodini koja poseduje mini-mlekaru, a kada ovaj posao bude završen, dobićemo ugledan i visoko-standardizovano izveden proizvodni objekat, u kom će se ne samo realizovati nastava za naše učenike i obuka za odrasle polaznike, već i proizvodnja mlečnih prerađevina namenjenih tržištu. Mi ćemo u namenskom objektu posedovati kompletnu tehnologiju za preradu mleka, kapaciteta do 1000 litara mleka dnevno. Nije nam u interesu da imamo kvantitet, primaran će biti kvalitet u smislu finalnog proizvoda i u smislu dobre edukacije  – istakao je Bogdanović.   
 
 
Petrović, Marton i Kuk prisustvovali su i svečanoj sednici nastavničkog veća HPTŠ  "Uroš Predić" na kojoj su uručeni prigodni pokloni učenicima te škole, pobedniku republičkog takmičenja u obrazovnom profilu "Prerađivač mleka" Leonardu Žeravljevu i najboljem sportisti - omladincu Zrenjanina u prošloj godini Slobodanu Svitlici, za postignute rezultate u plivanju.