Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Dana 22.07.09. u Sali skupštine grada održana je završna radionica u okviru aktuelnog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija IPA fond). Poziv je otvoren do 29.07. za organizacije/institucije koje ispunjavaju uslove propisane Programom.

 


Radionicu su održali predstavnici Ministarstva finansija Srbije, sa ciljem pružanja tehničke podrške-konsultacija i saveta potencijalnim podnosiocima predloga projekata. Predstavnici Ministarstva informisali su prisutne o najčešće postavljanim pitanjima u toku trajanja poziva, i pojasnili određene uslove vezane za pripremu i podnošenje predloga.